Новини от област Стара Загора и България

Арх. Велимир Георгиев: Новият ОУП прави община Стара Загора атрактивна за инвеститорите

Арх. Велимир Георгиев: Новият ОУП прави община Стара Загора атрактивна за инвеститорите
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Арх. Велимир Георгиев е председател на Съюза на архитектите в Стара Загора. Разговаряме с него за предимствата и недостатъците на новия Общ устройствен план на община Стара Загора (ОУПО), както и за новите възможности, които ще получи общината с приемането му.

- Арх. Георгиев, какво е становището на Съюза на архитектите в Стара Загора относно Общия устройствен план на общината?

- Новият ОУПО дава доста свобода и нови територии, които навлизат за развитие в общината, а това е много важно.

Ако направим съпоставка между стария и новия ОУПО, има голямо развитие на промишлените зони изцяло на юг, тоест териториите до летището, включвайки самото летище и парцелите около АМ „Тракия“ - цялата южна зона около околовръстния път е приобщена за развитие.

Ние, от Съюза на архитектите, направихме препоръка към екипа, който разработва ОУПО на първото обществено обсъждане и тя се взе под внимание. Според нас не трябваше да се изпада в конкретика и зоните да бъдат само промишлени.

Екипът отрази промените и направи нова високотехнологична производствена зона. В нея има възможност за реализиране на обширни инвестиционни намерения. Тук влизат предприятия с високотехнологично производство, лаборатории, офиси, общежития, изложбени зали. Тази зона позволява бъдещите инвестиционни намерения да бъдат максимално отворени, което за нас е много важно.

 Цялата зона, заключена от северната страна на Парка на Бранителите – гробищния парк и Баритна мина е включена в новия ОУП. Зоната на Голеш, в която  има много складови бази, не беше включена в стария ОУП, но сега намира своето място. В разширението на пътя за Нова Загора също има нови терени, които са вкарани в Плана.

- Дава ли новият ОУП възможност общината да бъде атрактивна за инвеститорите?

- Новият Общ устройствен план на общината дава възможности Стара Загора да бъде атрактивна за инвеститорите и това е сред основните му предимства.

През изминалите години Стара Загора не се оказа особено атрактивна за инвеститорите именно заради липса на големи терени с изградена инфраструктура, които да се използват за по-мащабни проекти. Всъщност, сама по себе си една производствена зона не е достатъчна предпоставка за инвестиции. Покрай нея трябва да развием културно-историческия потенциал, който  Стара Загора има. ОУПО дава възможност да се реализират много намерения от различни сегменти.

Всеки инвеститор търси добра инфраструктура и локация. Когато общината има ОУПО, тя може да изгради и транспортно-комуникационни схеми и пътно-транспортни и комуникационни планове.  

- Кои са предимствата и недостатъците на Плана по отношение на жилищното строителство?

- От Съюза на архитектите поискахме повишаване на показателите на някои зони в града, които до момента бяха със занижени  показатели. Това са предимно терените към Тракийския университет – цялата тази зона, преливайки към Малка Верея и Богомилово.

Целият пръстен на околовръстния път на Стара Загора вече е включен към ОУПО и позволява усилено развитие на града, от което ще има нужда през следващите години.

Важно е хората да знаят, че този ОУПО включва всички села в Община Стара Загора.

Селата не бяха предвидени в цялостната обща картина до момента. В населените места северозападно от Стара Загора, които са най-атрактивни като строителство - като Старозагорските минерални бани, Малка Верея, Пряпорец, Борилово, са предвидени много по-големи възможности на жилищното строителство.

Според нашата браншова организация  старозагорските села трябва да се развиват по-линеарно, да се сливат едно с друго,  за да се използва изградена и налична  инфраструктура. Авторите намериха баланс и нанесоха част от нашите препоръки.

- ОУПО беше върнат за доработка. Някои общински съветници отправиха забележка за намалените градоустройствени показатели. Какво е Вашето становище?

- Голяма част от зоните са запазени от стария план. Има някои промени, които са свързани с нови, вторични центрове, които се появяват на изток, на запад в развитието на града ни.  Появата на тези нови центрове води до намаляване на някои други квартали, където има по-занижени показатели.

Намалените градоустройствени показатели важат за определени квартали, но тук може да се намери компромис. Когато се появяват нови зони, трябва да им дадеш малко по-големи възможности, отколкото на старите. Така терени около Стара Загора могат да получат по-големи показатели, защото застряоването там става по нов балансиран начин.

Трябва да осъзнаем, че новият ОУПО е необходим на общината, за да се развива с добри темпове. Като цяло гилдията на архитектите дава добра оценка на новия ОУПО на Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Строителство