Новини от област Стара Загора и България

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за ВЕИ

2266 27/05/2022 10:18 Икономика Бизнес
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за ВЕИ
Divident.€U Divident.€U

парламентът облекчи режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за собствено потребление. Това стана с приемането окончателно на второ четене на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Измененията са внесени от Владимир Табутов ("Продължаваме Промяната") и група народни представители. С промените се въвежда уведомителен режим в случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление. По този начин ще се даде възможност за ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, се посочва в мотивите.
Парламентът прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда.

Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW, записаха депутатите. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

Според приетите изменения, краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител, съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.
С финалните текстове от законопроекта депутатите приеха и съответни промени в Закона за устройство на територията. Измениха и Закона за акцизите и данъчните складове, като разпоредбите, свързани с обхвата на последния данъчен период, влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Коментари към новината

Още новини от Икономика