Новини от област Стара Загора и България

В Тракийския университет

Бизнес и висши училища дискутираха за дигитализацията на селското стопанство

Бизнес и висши училища дискутираха за дигитализацията на селското стопанство
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Бизнесът разчита на съвместната работа на висшите училища в страната за дигитализация и по-бързо навлизане на модерните технологии в селското стопанство. Това стана ясно от кръглата маса, организирана от Тракийския университет на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“. В събитието активно се включиха учени от различни университети, както и представители на бизнеса в лицето на Асоциацията на търговците на агротехника.

Форумът беше открит от зам.-ректора на ТрУ доц. Нели Грозева, която подчерта, че висшето учебно заведение работи съвместно с други университети в сферата на земеделието и технологиите и представя пред бизнеса значими постижения в тази област.
„Темата за технологиите и модернизацията в земеделието е основен приоритет за всички нас, членовете на Асоциацията на търговците на агротехника в страната. Като представители на най-големите технологични брандове, ние сме запознати с всички нови технологии“, каза пред учени и свои колеги председателят на УС на БАТА Агро Даниел Минев.

Той напомни, че България от десетилетия изостава технологично с машинния си парк в сравнение с по-развитите страни в ЕС. У нас оперира силно амортизирана техника, която е на средна възраст над 10-15 години. Тя е неефективна и нерентабилна спрямо последните развити технологии, допълни Минев.

Проблемите с климатичните промени и изхранването на населението на земята е основен приоритет през следващите десетилетия. Затова са нужни радикални мерки за модернизиране на земеделието в страната. Необходимо е да се обединим държава, образователни институции и бизнес, за да постигнем необходимата промяна в мисленето, работата и планирането на земеделските стопанства, смятат представителите на бизнеса.

Проф. Румен Томов и доц. Ценка Желязкова представиха свои изследвания в областта на модернизацията на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси.
На кръглата маса бе представен и съвместен проект на ТрУ, УНСС, Русенския университет и БСК, както и резултати от Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“и „Интелигентно животновъдство“.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование