Новини от област Стара Загора и България

РИОСВ обяви конкурс за деца от три области за опазването на природата

РИОСВ обяви конкурс за деца от три области за опазването на природата
Divident.€U Divident.€U

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора обяви конкурс, посветен на опазването на припорада за деца и ученици от 5 до 10 години от областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Темата на конкурса е „Само една планета” - проект в рамка с тематичен фокус "Да живеем устойчиво в хармония с природата".

Целта на конкурса е да се постави акцент върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно се насърчават хората навсякъде по света да живеят в хармония с природата. Основен стремеж на РИОСВ е да провокира интерес у подрастващи към проблемите свързани с опазване равновесието на околната среда. Напомняме на всички участници да вложат цялото си въображение и да не забравят, че най-важното е да се забавляват докато творят.

Ето какви са правилата и условията за участие:

І. РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст между 5 и 10 години от областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.
ІI. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ: Проектът в рамка следва да бъде изработен от отпадъчни материали. Няма ограничения за вида на материалите и техниката на работа.

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Всяка творба задължително трябва да бъде придружена със следната информация:
- име и фамилия на автора/ите;
- населеното място;
- учебно заведение;
- възраст и/или клас;
- телефон за контакт/адрес за кореспонденция.

Забележка:
Необходимо изискване към участниците е да притежават всички права върху представените творби, като гарантират, че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право и не са взаимствани от Интернет.

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 02 юни 2022 г. (четвъртък), включително.
Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, РИОСВ-Стара Загора.

V. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
След изтичането на крайния срок за предаване на проектни предложения, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Стара Загора ще разгледа постъпилите проекти, ще оцени и класира конкурсните творби и ще излъчи победители. Критерии за оценяване: оригиналност, ясно изразено послание и екологична значимост.

Произведения, пристигнали извън определения срок, няма да бъдат разглеждани!

VI. НАГРАЖДАВАНЕ: Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди. Награждаването на номинираните ще се състои в Заседателна зала на РИОСВ – Стара Загора, етаж ІІІ, на 7 юни 2022 г., вторник от 11 часа.

Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат предоставени на РИОСВ-Стара Загора и поставени на общодостъпно място с цел популяризиране на екопосланията на участниците. Същите могат да бъдат използвани като информационни материали.
Всички проекти, участвали в настоящия конкурс ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ–Стара Загора.
Екипът на РИОСВ – Стара Загора пожелава успех на участниците в конкурса!

Коментари към новината

Още новини от Образование