Новини от област Стара Загора и България

Тракийски университет

Над 150 учени се събраха на събитието, посветено на проф. Никола Белев и ветеринарномедицинската професия

Над 150 учени се събраха на събитието, посветено на проф. Никола Белев и ветеринарномедицинската професия
Divident.€U Divident.€U

На 11 май 2022 г. в хотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани с участието на над 150 изявени специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации се проведе събитие под надслов „ЕДИН СВЯТ – ЕДНО ЗДРАВЕ”, посветено на бележития проф. д-р Никола Белев и представяне на БИОГРАФИЧНАТА КНИГА – „ПАТРИАРХ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ”, осъществено от Тракийския университет – Стара Загора и Ветеринарномедицинския факултет. Основен организатор и модератор беше доц. Ани Златева.

Ректорът на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков в своето приветствие изказа своята гордост за осъществяването на тази инициатива, която е знакова за университета и за Стара Загора. „Гордея се, че съм българин, че проф. Белев е българин и че е издигнал името на България на такова високо ниво. Към Фондация „Тракийски университет” учредяваме стипендия на името на Никола Белев за студенти по ветеринарна медицина, които имат международни изяви. Стартираме и консултации по създаване на институт по зоонози и болести по дивеча към Тракийския университет в Стара Загора на името на проф. д-р Никола Белев, защото това беше негова идея.”

Деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. д-р Тодор Стоянчев отбеляза за Никола Белев, че е знаменита и велика личност, която е помогнала на България и света за развитието на ветеринарномедицинската професия. Областният управител на Стара Загора – проф. д-р Наско Василев заяви, че Никола Белев оставя трайна следа в продължение на десетилетия и допринася за утвърждаване на ветеринарната медицина в страната и чужбина и е гордост за Стара Загора и България. Проф. Мария Нейкова – декан на Центъра по юридически науки, Бургаски свободен университет изказа своето дълбоко уважение към личността и делото на проф. д-р Никола Белев, цитирайки стихове от химна на ветеринарномедицинската професия и определи, че животът на Белев е отдаден на кауза. Зам.-директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – доц. д-р Илиян Костов изрази своите думи в чест на Никола Белев: „С дейността си проф. Белев допринесе неговото име и името на България да се споменават с респект и уважение.” Приветствия бяха направени и от името на министъра на земеделието Иван Иванов, от чл.-кор. проф. Иван Илиев и др.

Д-р Бернар Вала и д-р Моник Елоа (предишният и настоящият генерален директор на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE)), освен че имат ключово участие в книгата за проф. Белев отправиха и специални послания към България. Д-р Вала сподели за сътрудничеството си с проф. Белев през 15-те години, когато е бил генерален директор на OIE и подчерта: „Имах и продължавам да изпитвам огромно уважение към проф. Белев и искам да почета паметта му. Този човек изигра много голяма роля за всички ветеринарни лекари по света.” Д-р Елоа, като генерален директор на OIE, призна, че Белев е оставил незаличима следа по време на неповторим исторически период от вече столетната дейност на организацията. Тя благодари на организаторите за честванията в памет на Белев и напомни, че той 20 години е член на най-висшият орган на OIE – Административната комисия, бившият Съвет на OIE и 25 години президент на Регионалната комисия на OIE за Европа и Регионален представител на OIE за Източна Европа. „Белев изигра ключова роля при създаването на регионални представителства на OIE в Европа и подкрепи разширението на дейността на организацията най-вече в Европейско-азиатския регион, като Балканите, като подкрепяше плодотворен и постоянен диалог между членовете на OIE в Европа и по света. Страстен поддръжник на ветеринарномедицинската професия, проф. Белев подпомагаше държавите да подобрят своите ветеринарномедицински служби, благодарение на постоянния си професионален принос и значителна ангажираност. Насърчаваше младите колеги от OIE и им споделяше полезен опит за организацията, мандата и дейността й. Проф. Белев обичаше да казва, че OIE се е превърнала в негов дом и семейство.”

Специално за събитието лично присъства и д-р Казимерас Лукаускас – дългогодишен (22 години) директор на литовската държавна ветеринарномедицинска служба по храните и вицепрезидент на Регионалната комисия на OIE за Европа. Той говори дълго и увлекателно с най-високи почитания и уважения към своя учител и приятел Никола Белев, а заключението му, с любимото мото на Белев, предизвика бурни аплаузи: „Не се притеснявайте! Бъдете щастливи!”

Д-р Хинрих Майер-Жeрболе д.х.к. от Германия – гост професор в Тракийския университет – Стара Загора направи обстоен очерк и заяви: „Страхотен приятел, изключителен колега, отличен многоезичен дипломат и изключителен посланик-визионер за развитието на ветеринарномедицинския сектор по целия свят. Винаги се опитваше да помогне и да намери решения на проблемите в оптимистичното си отношение към живота. Тази велика личност никога не е забравяла Стара Загора, като родно място и своята Алма Матер. Лично аз съм много благодарен на настоящия ректор на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков да запази паметта на проф. д-р Никола Белев с издаването на книга за неговия житейски и професионален път и организирането на събитието”.

Директно от Брюксел се включи д-р Станислав Ралчев експерт в Генерална дирекция за здравеопазване и безопасност на храните (DG SANTE) към Европейската комисия, дългогодишен сътрудник от екипа на Белев. Той изрази своята радост за участието си в инициативата и сподели лични спомени, които остават живи в неговото съзнание. „Имах възможността да пътувам с проф. Белев по целия свят и да виждам отношението на всички към него. Благодарение на своите заслуги той се беше превърнал в жива легенда”

Основният автор на книгата – проф. д-р Иван Божков направи обстоен доклад за основните приноси на проф. д-р Никола Белев за ветеринарномедицинската наука в национален, европейски и световен аспект. Проф. Божков заяви, че от всички изкуства на света най-трудно е да се управлява, а проф. Белев е овладял до съвършенство тази трудна материя. Проф. Божков направи и очерк на личността Белев: „Новаторски и визионерски дух, стратегическо мислене, далновидност, строгост и безупречна дисциплина с безпределна любов и отдаденост към ветеринарномедицинската професия, която е била смисъл и съдържание на изпълнения му с динамизъм и драматични моменти професионален път. Неговото име и епохалното му дело ще останат вечно в пантеона на световните велики дейци на ветеринарномедицинската професия.”

Посланието, завещано от проф. Белев, което акад. Атанас Атанасов, съавтор на биографичната книга, сподели с аудиторията беше: „Предлагай! Когато предлагаш – върши! Когато вършиш – носи отговорност!” и обобщи, че проф. Белев предлагаше, вършеше и носеше отговорност. Описа Белев и като неслучаен човек, лидер, когото времето го е търсило, времето го е намерило и времето го е наложило. „Белев е примерът, който трябва да следваме!”

Рецензентите на книгата – чл.-кор. проф. д-р Христо Найденски и проф. Иван Станков определиха биографичната книга „Проф. д-р Никола Белев – Патриарх на ветеринарномедицинската професия” като завладяваща книга с много случки и обаятелни спомени за космополитната личност на проф. Белев и още книга, която ще остане в историята на ветеринарномедицинската наука и практика.

Д-р Трифон Цветков – председател на Български ветеринарен съюз: „С гордост мога да заявя, че проф. Белев остави дълбока следа в историята на ветеринарномедицинската професия със своята подкрепа към ветеринарните лекари от практиката не само в България, но и на световно ниво. Искам да изразя своята сърдечна благодарност към организаторите на събитието и към авторите на биографичната книга, които със своята работа съхраниха и ще предадат навеки забележителното дело на незаменимия проф. д-р Никола Белев.”

Д-р Евгени Макавеев – председател на Съюз на ветеринарните лекари в България определи Професор Белев не само сторожник, но и активен деятел за практическата реализация на девиза – „Едно здраве, една визия, един глас“.

В своето изказване Нихат Кабил разказа спомените си като министър на земеделието от съвместната си работа с проф. Белев и остана изключително удовлетворен от взетото решение да се учреди стипендия на името на проф. д-р Никола Белев: „Смятам, че точното предназначение на такава стипендия е да стимулира бъдещите ветеринарни медици да дават приноса си.”

Становища за личността на проф. д-р Никола Белев изразиха министри на земеделието и храните, генерални директори на Националната ветеринарномедицинска служба, Българска агенция по безопасност на храните през годините и други видни личности, познавали и работили с проф. д-р Никола Белев около 50 години.

В емоционалното си слово синът на проф. д-р Никола Белев – д-р Юлий Белев благодари на всички, които оказаха безгранично уважение към личността на баща му: „Беше изключителен професионалист, който обичаше безумно своята професия и раздаваше сърцето и душата си за да постига целите и идеалите си. Безкрайно се гордеем с това, което татко е направил за ветеринарната медицина.”

В края на деня за Белев, д-р Милена Кръстанова, главен редактор на сп. „Ветеринарна практика” и съавтор на биографичната книга дълбоко развълнува всички присъстващи като пусна да звучи в залата гласът на Белев от свое ексклузивно интервю, проведено през 2014 г. и заяви: „Проф. Белев живее във всеки един от нас, а с книгата той ще продължи да живее и до нас.”

По време на цялото събитие се усещаше вълнението на всички участници, като повечето го определиха като изключително. Предложението от ректора на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков да бъде именуван на проф. д-р Никола Белев бъдещият Институт по зоонози и болести по дивеча към Тракийския университет в Стара Загора и открит на 11 май 2023 г. във връзка с отбелязване на 100 години висше ветеринарномедицинско образование в България беше възприето от всички с огромно удовлетворение и увереност, че и България може да цени своите велики личности и да им отдава необходимата чест и признание.

 ЗА КНИГАТА

В новоиздадената биографична книга „Проф. д-р Никола Белев – Патриарх на ветеринарномедицинската професия” авторите се фокусират върху най-важните фактори от неговия житейски път, които оказват съществено влияние върху изграждането и формирането му като ярка и емблематична личност, извървяла нелекия път на своето професионално развитие като достоен гражданин на гр. Стара Загора и Република България. Около 50 специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации, работили и контактували с проф. Белев над 50 години, са единодушни в своите оценки за него като вдъхновяваща личност с талант на организатор, създал Единната държавна ветеринарномедицинска организация в България, възприета като еталон от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и FAO и с голям принос за издигане и утвърждаване престижа на OIE сред страните членки и другите международни организации.

Цялостният житейски и професионален път на проф. д-р Никола Белев, представен книгата е не само доказателство за памет и признание от всички негови съвременници като символ в историята на ветеринарната медицина, но и светъл пример за подражание на идните поколения ветеринарни лекари.

Биографичната книга е луксозно издание на български език с резюме на английски език в печатен и дигитален формат, в обем – 120 стр., тираж – 1000 броя с твърди корици, изтънчени детайли – топъл печат със злато и гланц върху синьо луксозно платно, супер обложка и ламинат.

Коментари към новината

Още новини от Образование