Новини от област Стара Загора и България

Мини Марица-изток с нов сертификат за безопасност на превози по ж.п. инфрастурктура

10130 11/05/2022 08:31 Икономика Енергетика
Мини Марица-изток с нов сертификат за безопасност на превози по ж.п. инфрастурктура
Divident.€U Divident.€U

„Мини Марица-изток“ ЕАД получи от Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ Единен сертификат за безопасност, след проведен сертификационен одит на 17.03.2022 година от служители на Районна железопътна инспекция Пловдив. Полученият нов единен сертификат за безопасност заменя изтеклите на 18.04.2022 година Сертификати за безопасност – част А и част Б, като потвърждение на това, че Дружеството отговаря на националните и европейски изисквания за безопасност при извършване на превоз на товари по железопътните линии на Република България:

- първа жп линия – Септември – Симеоновград;
- четвърта жп линия – Русе разпределителна – Димитровград;
- осма жп линия – Стара Загора – Нова Загора;
- девета жп линия – Русе разпределителна – Образцов чифлик;
- осемдесет и трета жп линия – Симеоновград – Нова Загора.
Сертификатът е издаден на 15.04.2022 г. и е с максимален срок на валидност от 5 години.

„Мини Марица-изток“ ЕАД притежава сертификати и на Лице отговорно за поддръжка на товарни вагони, дизелови локомотиви и специализирани превозни средства за поддържане на железен път, което регламентира извършване на дейности в Дружеството, не отстъпващи по качество на работата на специализирани структури, създадени за ремонт и поддържане на подвижен жп състав.

Новият сертификат утвърди „Мини Марица-изток” ЕАД като организация, която притежава, управлява, експлоатира и поддържа подвижен железопътен състав в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт и на Директива (ЕС) 2016/798 и Регламент (ЕС) № 445/201.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика