Новини от област Стара Загора и България

„Демократична България“ няма да подкрепи проекта за бюджет на Община Стара Загора

11657 14/04/2022 12:43 Политика Опозиция
Демократична България  няма да подкрепи проекта за бюджет на Община Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

„Демократична България“ няма да подкрепи проекта за бюджет на Община Стара Загора. Това съобщи на пресконференция председателят на групата общински съветници от коалицията в местния парламент Димитър Чорбаджиев.

Според Ива Радева, експерт по финанси, проектобюджетът на общината има заложени добри инициативи, но до голяма степен в него не се изпълняват заложените от общината цели.

„Не се планира нищо по отношение на създаване на имидж на Стара Загора като град, привлекателен за инвестиции. Не е ясно по какъв начин ще се подобри качеството на предоставените публични услуги. Имаме съмнение, че инвестиционната програма за 2022 г. ще бъде изпълнена.

Практиката показва, че през последните години се изпълняват малко над 1/3 от планираните инвестиционни разходи“, коментира още Радева и посочи конкретни общински проекти, които са били отложени във времето.

Общинските съветници от „Демократична България“ са направили конкретни предложения, свързани с проектобюджета на Община Стара Загора. Те искат да бъдат предвидени 100 000 лева за проектиране на покривни фотоволтаични централи с мощност до 30 kW. Идеята е фотоволтаиците да бъдат монтирани върху сгради общинска собственост.

От ДБ настояват в капиталовите разходи за 2022 г. да бъде заложена и планираната сума от 200 000 лв. за изграждане на 4 броя покривни фотоволтаични централи с мощност до 30 кW върху сгради общинска собственост, съгласно краткосрочната програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Стара Загора с решение на Общинския съвет от януари 2020 г.

Според консултантът по бизнес инвестиции и европейско финансиране Борислав Вълчев, Община Стара Загора би могла да се възползва поне от 4 различни източници на финансиране през следващите години, за да осъществи проектите, свързани с изграждане на фотоволтаичните централи. Това би улеснило общината в условията на поскъпване на електроенергията.

Целта на предложението за изграждане на фотоволтаични централи е общината да се възползва от олекотения режим, създаден от Закона за енергия от възобновяеми източници. В разчета за следващите години администрацията залага намаляване разходите на ток на общински учреждения, но няма посочени конкретни мерки, смятат от коалицията.

Според Вълчев, средствата за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд в страната през следващите години са в размер на почти 2 млрд. лева.

От „Демократична България“ внасят предложение и за изграждане на електронна платформа за търгове за продажба на имотите общинска собственост. Според тях, тя  ще създаде прозрачност и възможност много хора да участват, без да се явяват физически на търга.

За целта съветниците предлагат да бъде заложена сумата от 25 000 лева в капиталовите разходи.

Общинските съветници предлагат и  увеличаване на сумата, предвидена за изграждане на публични регистри в общината.

Коментари към новината

Още новини от Политика