Новини от област Стара Загора и България

14 млн. лв. делят най-ниската и най-високата оферта за ремонт на опасния път през Обручище

14 млн. лв. делят най-ниската и най-високата оферта за ремонт на опасния път през Обручище
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

В АПИ отвориха офертите на 12-те кандидати да ремонтират пропадналата пътна отсечка между селата Мъдрец и Обручище в община Гълъбово

Отворени са ценовите оферти на 12 кандидати в обществената поръчка за проектиране и строително-монтажни работи за основния ремонт на 15,7 км от третокласния път Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище.

Това е същият път, за състоянието на който жителите на село Обручище и живеещи в региона на община Гълъбово протестираха пет пъти през годините назад, правеха блокади в усилията си да накарат управляващите да извършат основен ремонт на опасния път.

На последния им протест през март т. г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пое ангажимент пред хората от Обручище да се проведат незабавно необходимите процедури за ремонт на пътя между Мъдрец и Гълъбово.

Обществената поръчка е по ускорена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. През последните седмици се наблюдава активно пропадане и в двете ленти на платното за движение, пукнатини и значителни отцепвания на земния насип при подходите. Този процес е необратим и се задълбочава, което би довело до прекъсване на трафика в участъка и блокиране дейността на минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3“.

Настилката на третокласния път е силно износена, конструкцията му е с нарушена носимоспособност, тъй като в почти цялата отсечка има обособени участъци с видими повреди по пътното платно. По повърхността на настилката се наблюдават множество мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, локални слягания и пропадания.

Най-ниска е офертата на ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРАСЕК“ за 13 888 000 лв. Най-висока е офертата на ПСТ Груп ЕАД - 29 283 017,40 лв.

Ето как изглеждат всички отворени ценови предложения:

ИСА 2000 ЕООД - 14 500 000 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „ПСК ИНФРА“, с участници: ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД, ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД и ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД - 16 565 906 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ МЪДРЕЦ – ОБРУЧИЩЕ, в което влизат: ГЕОСТРОЙ АД и ПЪТСТРОЙ-92 АД- 22 067 440,23 лв.;
ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРАСЕК“, в което са: ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ОДЕСОССТРОЙ ООД и ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ - 13 888 000 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „РАДНЕВО ЛЕНД“ ДЗЗД с участници: БГ ЛЕНД КО АД, ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД - 16 480 000 лв.;
ПСТ Груп ЕАД - 29 283 017,40 лв.;
ДЗЗД „АСТРЕЯ БИЛД“, в което влизат: РАСТЕР-ЮГ ООД и АКВА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД - 16 990 000 лв.;
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - 23 501 000 лв.;
ХИДРОСТРОЙ АД - 24 950 313,73 лв.;
АБ АД - 21 905 060 лв.;
ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД – 15 308 000 лв.;
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД - 16 503 333,34 лв.

Отворени са ценовите оферти и на 14 кандидати в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при ремонта на третокласната отсечка:

ГЕОДЕТ ЕООД - 150 000 лв.;
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД - 449 764,70 лв.;
ИВТ КОНСУЛТ ЕООД - 420 700 лв.;
ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ООД - 555 000 лв.;
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД – 569 998,07 лв.;
ДЗЗД „Консултанти 2018“, с участници: СТРОЙНОРМ ЕООД и СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - 573 000 лв.;
ДЗЗД „Гълъбово-2022“, в което влизат: РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД, „МАКРИСИЯ“ ЕООД, РТ Консултинг ЕООД и Екоконсулт Пловдив ЕООД – 571 400 лв.;
СТРОЛ-1000 АД - 345 543 лв.;
РУТЕКС ООД - 733 000 лв.;
ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ Група-БГ“, с участници: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА ЕАД – 725 000 лв.;
ДЗЗД „ГЪЛЪБ КОНСУЛТ“, в което влизат: ТРИ - ЕС ЕООД и КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД – 365 000 лв.;
ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД – 493 860 лв.;
ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАКОНТРОЛ 2022“ (ДЗЗД), в което участват: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД - 414 600 лв.;
ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - 272 280 лв.

Началото на участъка, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново - Нова Загора - ТЕЦ-2 - Свиленград, в района на с. Мъдрец. Завършва при пресичането с път III-554 Нoва Загора - Раднево - Харманли, в района на с. Обручище. Ще бъдат ремонтирани трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над р. Соколница и ж. п. надлез в с. Обручище, както и 32 бр. водостоци.

Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3“, рудник „Трояново-3“, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Пътят е построен преди 45 години - през 1976 г., и оттогава не е основно ремонтиран.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен на три междинни етапа, а предвиденият срок за строително-монтажните работи е 540 календарни дни /18 месеца/.

За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонта и съответно по-бързото му изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектоват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им.

Средствата за ремонта на 15,7-километровата отсечка между Мъдрец и Гълъбово са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Коментари към новината

Още новини от Общество