Новини от област Стара Загора и България

Отбелязваме 40 години висше медицинско образование в Стара Загора

Отбелязваме 40 години висше медицинско образование в Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Медицински факултет при Тракийски университет чества 40 години висше медицинско образование. По случай годишнината на 11,12 и 13 април ще се проведат различни инициативи.
Кулминацията на празника ще бъде в 17 часа на 13 април, когато в аулата на Деканата на факултета започва тържество под мотото „ 40 години висше медицинско образование в Стара Загора.

Студенти и преподаватели ще засадят 40 дръвчета в парк „Артилерийски“на 13 април от 10,30 часа.
Във фоайето на деканата на 11 и 12 април ще се проведе благотворителен базар на картини и кулинарни изкушения, изработени от студенти и служители на Медицинския факултет.

Медицински факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г. От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора. Медицинският факултет е държавно висше учебно заведение. Академичният състав на Факултета включва: 23 професори, 60 доценти, 141 асистенти и преподаватели, които работят в 24 катедри.
Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

В Медицински факултет се обучават български и чуждестранни студенти от над 30 държави от Европа, Африка, Азия и Америка по следните специалности: „медицина” – ОКС „магистър”; "лекарски асистент" – ОКС "бакалавър"; „медицинска сестра” – ОКС „бакалавър”; „акушерка” – ОКС „бакалавър”; "медицинска рехабилитация и ерготерапия" – ОКС "бакалавър"; „управление на здравни грижи” – ОКС „бакалавър” –редовно и задочно обучение; „управление на здравни грижи” – ОКС „магистър” – задочно обучение; „социални дейности” – ОКС „бакалавър” – редовно и задочно обучение и „социална работа и медиация” – OКС „магистър” – задочно обучение. В  Медицински факултет могат да се обучават български и чуждестранни лица, притежаващи ОКС "магистър" за придобиване на специалност и квалификация и редовни докторанти. 
Основната мисия на Медицински факултет е да задоволи потребностите от човешки ресурси с висше образование за здравната система на България, както и кадри за социална работа.

Коментари към новината

Още новини от Образование