Новини от област Стара Загора и България

Разплащат парите за поддържане на републиканската пътна мрежа

8734 06/04/2022 09:35 Строителство Пътища
Разплащат парите за поддържане на републиканската пътна мрежа
Divident.€U Divident.€U

Народните представители в комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление приеха проекта на решение, с което се позволява на Агенция „Пътна инфраструктура“ да разплати половината от задължения към пътните фирми по дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Решението ще даде възможност АПИ да разплати и 100% от сумите за изпълнени дейности по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи и пътни знаци, както и за полагане на хоризонтална маркировка.

Решението е единственият начин АПИ да продължи да поддържа републиканските пътища, да намали социалното напрежение в пътно-строителния бранш и да довърши започнатите 287 обекта - автомагистрали, мостове, тунели. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на обсъждането на проекторешението. Министърът подчерта, че то не е за узаконяване на незаконни договори, нито индулгенция за възможно извършване на основни ремонти под формата на текущи. При разплащането няма да се фаворизира една или друга фирма. Ще се даде възможност за пропорционално изплащане на установените миналата година суми по предсрочно прекратените договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

През октомври и ноември 2021 г. договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища са предсрочно прекратени. Те е трябвало да изтекат през 2024 г., но със споразумения с пътните фирми сроковете за прекратяването им са определени за април т.г. (за четири от контрактите), а за останалите – юни т.г.

Регионалният министър предупреди за риска да се стигне до прекратяване поддръжката на републиканската пътната мрежа преди избора на нови изпълнители и сключване на договори с тях. АПИ обяви новите търгове по Закона за обществените поръчки, но има реална опасност при обжалване изпълнителите да не са избрани преди изтичането на споразуменията в средата на годината. Като възможен изход министърът очерта Народното събрание да даде възможност на АПИ да продължи да възлага по настоящите действащи договори за ТРП до избора на нов изпълнител.

Караджов припомни още, че през 2021-2022 г. са изпълнени, но неразплатени дейности по договорите за ТРП за над 1 млрд. лв. Дейностите по доставка и монтаж на ограничителни системи, производство, доставка и монтаж на пътни знаци, полагане на маркировка са за над 135 млн. лв. Общо претендираната сума от фирмите за пътно-поддържане и ремонт за 2021 година е над 1,176 млрд. лв. Големият размер на сумите по признатите в споразуменията за извършени и сертифицирани дейности поражда юридически проблем с прекомерност на претендираната сума и социално напрежение, свързано със започналото освобождаване на персонал заради неизплатени суми, стана ясно още по време на обсъждането. Затова АПИ се нуждае от подкрепа от НС, което с приемането на решението, да й даде възможност за разплащане на половината от сумата, аргументира се вицепремиерът.

За доставка и монтаж на ограничителни системи, за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и за полагане на маркировка могат да се изплатят 100% от средствата, защото не пораждат спорове.

Предложението е останалите 50 процента от претендираните от изпълнителите суми за ремонти по договорите за ТРП да се разплащат след приключване на ревизията на съвместната работна група между министерствата на финансите и на регионалното развитие и след акт на Министерския съвет.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Строителство