Новини от област Стара Загора и България

На общинска сесия

Визията за развитие на община Стара Загора до 2027 година гласуват общинските съветници

Визията за развитие на община Стара Загора до 2027 година гласуват общинските съветници
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Общинските съветници на Стара Загора ще гласуват Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Това ще стане на редовното заседание на 31 май.
Стратегията на ПИРО на община Стара Загора за периода 2021 – 2027 г. включва визията за развитие на общината за посочения период. Главната му цел е да бъде постигнато интегрирано устойчиво развитие, като се насърчи икономическата активност, да се подкрепи процеса на зелен преход и едновременно с това да се стимулира икономическия растеж, като тези мерки да доведат до повишен стандарт и качество на живот за жителите на общината, грижа за околната среда, свързаност, благоустрояване на населените места и подобряване на образователните услуги и внедряване на иновации.

ПИРО е публикуван на интернет страницата на община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora-zaperioda-2021-2027-godina
До 2027 г. Стара Загора трябва да бъде модерна, просперираща община с иновативна и конкурентоспособна икономика, с балансирано териториално развитие, качествени услуги и привлекателно място за живот на своите граждани, като се използва местния потенциал, богатото природно и културно-историческо наследство.

На предстоящата сесия старейшините ще гласуват на второ четене приемането на промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, както и на първо четене изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора ще бъдат гледани на две четения.

В четвъртък общинските съветници ще определят основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и увеличаваане на числеността на общинска администрация, считано от 01.04.2022г. Старейшините ще гласуват даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/ и ще изберат независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2022г. на общински търговски дружества.

В дневния ред на местния парламент влиза за гласуване приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2021 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда, както и отчетния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2021 година.

Предстои да се обсъди предоставянето на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна.

Временната комисия за проверка и анализ на временните преместваеми търговски обекти на територията на гр. Стара Загора“ ще представи за приемане изготвения от извършените проверки доклад. Общинските съветници ще разгледат възможността за освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс.
Ще бъде разгледано и именуването на улици в старозагорския квартал АПК.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество