Новини от област Стара Загора и България

Проектът за бюджет на община Чирпан е 27 млн. 303 хил. лева

6847 29/03/2022 13:54 Общество България
Проектът за бюджет на община Чирпан е 27 млн. 303 хил. лева
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Проекта за бюджет представи кметът Ивайло Крачолов пред граждани, кметски наместници, директорите на двата музея, ръководители на общински звена и служители. Общественото обсъждане се проведе вчера следобед в голямата зала на общинска администрация.
Крачолов го нарече бюджет на неизвестността, не само заради постоянно растящата инфлация, но и заради липсата на сигурност и гаранция, че държавата ще компенсира подобаващо общините заради скъпите горива и ток.

В момента за месечна фактура от 60 000 лв., държавата поема само 16 000 лв., а компенсацията трябва да е поне 60%, заяви Крачолов. В бюджета за улично осветление са заделени 300 000 лв. и ако няма реална компенсация, те ще стигнат до септември.
Общият размер на приходи и разходи за 2022 г. е 27 302 806 лв. От тях за държавни дейности са 17,9 млн. лв. а за местни дейности - 9,4 млн. лв.
С най-голям дял в общия бюджет са разходите във функция „Образование” - близо 14,3 млн. лв. или 52%.

Крачолов очаква в края на 2022 г. бюджетът да надхвърли 30 млн. лв., тъй като се очакват да постъпят немалки суми по проекти на Общината към МИГ и от допълнителни средства за държавни дейности.
По отношение на приходната част Община Чирпан очаква да събере от данъци 1,5 млн.лева, а от наеми на земя и имущество – 390 000 лева. Приходите от такси са над 2 млн. 547 хил.лв., като най-голям е делът на битовите отпадъци.
Общината ще получи изравнителна субсидия от 2,2 млн. за местни дейности и субсидия от 1,1 млн. лв. за капиталови разходи.

През 2022 г. от разпоредителни сделки-продажба на терени и отстъпено право на строеж за фотоволтаични системи, се очакват 2 075 962 лв.
В същото време се предвижда и погасяване на 2 147 671 лв., ползван безлихвен заем от държавата, ползван за погасяване на задължения към ДФ "Земеделие" по наложени финансови корекции - санкции на предишния кметски екип за водния проект в Зетьово, Гита и Свобода.
През 2022 г. в бюджета са предвидени средства за:
► Финансиране на неотложния здравен кабинет - 37 500 лв.;
► Субсидиране на линии от транспортната схема на Община Чирпан - 120 000 лв.;
► Субсидии за лицензираните спортни клубове - 73 000 лв.;
► Културен календар на Община Чирпан - 71 600 лв.;
► Спортен календар на Община Чирпан - 26 000 лв.;
► Финансова помощ по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и финансова помощ по Програмата за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на общината - 30 000 лв.

Капиталовата програма на Община Чирпан за 2022 г. е 3,1 млн.лв. Предвижда се и довършване на преходните обекти от 2021 г., финансирани с постановление на МС от декември 2020 г.
За пръв път от години се обръща по-голямо внимание на селата, заяви Крачолов, с проекти и ремонти на улици в тях, на три читалищни сгради и др. Планирано е до края на годината да заработи и кучешки приют за 60 кучета, чиято годишна издръжка ще струва 140 хил. лв.

Коментари към новината

Още новини от Общество