Новини от област Стара Загора и България

Кметът на Мъглиж

Д-р Душо Гавазов: В края на май приключваме ремонта на банския комплекс в Ягода

13965 27/03/2022 18:00 Общество Стара Загора
Д-р Душо Гавазов: В края на май приключваме ремонта на банския комплекс в Ягода
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Община Мъглиж приклъчва мащабни инфраструктурни проекти до края на годината

- Господин Гавазов, какви възможности на община Мъглиж дава Бюджет 2022?

- Проектът за бюджет е в размер на близо 17 млн. 195 хил. лв. Два са основните параметри в общинския бюджет, които на практика имат пряко значение за решаването на проблемите на хората и за издръжката на общината.

Първият параметър е общата изравнителна субсидия. За съжаление, тя почти всяка година е константна величина в бюджета на община Мъглиж. За тази година общата изравнителна субсидия е увеличена с 25 000 лева и от 850 000 става 875 000 лева.

Другия съществен параметър е държавната капиталова субсидия. За миналата година тя беше 550 000 лева, тази година е малко над 700 000 лева, тоест завишена е с 38%.

Държавната капиталова субсидия е тази, която дава възможност на общината да инвестира в проекти, които имат характер и статут на основни ремонти – сгради, улици, междублокови пространства и други.

Общата изравнителна субсидия е тази, която е свързана с издръжката на общината и заедно с постъпленията от местни данъци и такси формира т. нар. собствени приходи и има съпричастност към плащане на повишените цени на електроенергията.

Към края на годината по разчети ще трябва да дотираме уличното осветление с около 567 000 лева.

Тази величина няма как да е константа. Тя ще зависи както от потреблението на електроенергия, така и от компенсаторните механизми на държавата.

Независимо от тежката ситуация, Община Мъглиж не предвижда повишаване на местни данъци и такси. За физически и юридически лица в общината те са в горната граница в сравнение с данъците в страната.

На 28 март от 15 часа е общественото обсъждане на бюджета в общината. Към 20 април очакваме да влезе за разглеждане в Общинския съвет.

- Каква е събираемостта на данъците в Община Мъглиж?

- Събираемостта на данъците е 87%. Тук трябва да оценим друг факт, характерен за нашата община –  няма буфер, който да компенсира миграционни потоци. При нас има доста гастарбайтери, които непрекъснато пътуват до чужбина и се връщат обратно.

Тези хора не могат да бъдат обхванати от преброяването на НСИ. По данни на НСИ сме 9 950 души, а по данни на ГРАО – 12 450 души.

- Какво включва проектът за инвестиционна програма на Община Мъглиж за 2022 година?

- Държавната капиталова субсидия ще отиде основно за реконструкция и рехабилитация на част от централния парк в село Ягода, граничещ с вертикалната планировка на банския комплекс в селището. С тези пари ще изградим голям паркинг, който да приема гостите на банския комплекс, както и две довеждащи улични артерии, за да можем да завършим цикъла. За целта предвиждаме около 270 000 лева.

През държавната капиталова субсидия ще бъдат изградени бордюри с дължина 6000 линейни метра в село Ягода. Ние изграждаме водопроводна мрежа и цялостно асфалтиране на улични платна в селото с пари по Постановление 403 на МС от края на миналата година. Затова е необходимо да инвестираме и в бордюри, като необходимата сума е 250 000 лева.

Останалата част от държавната капиталова субсидия ще бъде разхвърлена по различни обекти със статут на основни ремонти.

Част от капиталовата субсидия ще отиде за обезпечаване на вноските към фонд ФЛАГ във връзка с инфраструктурните проекти, които вече реализирахме на територията на общината. Това са четирите фотоволтаични централи, банския комплекс в село Ягода, който най-вероятно в края на май ще бъде готов, както и оградата от южна, източна и западна страна на ромския квартал „Свобода“, както и климатичната инсталация на общината.

- Помага ли на общината инвестицията във фотоволтаичната централа при ситуацията с цената на тока в момента?

- Фотоволтаичните централи са разположени върху покрива на общинската сграда, покрива на спортния комплекс в града, детска градина „Камбанка“ и читалището в село Юлиево. При договора с EVN по отношение на фотоволтаичната централа, ние договорихме 18 ст./киловат. Сега мегавата е 460 лева, което означава че киловата е 46 ст. Това е безкрайно неизгодно за нас.

На месец сградата на общинска администрация харчи около 8 мегавата, ние произвеждаме 1 мегават, тоест губим над 2000 лева само от общинската сграда. Когато продаваш електроенергията на EVN съгласувателнателните процедури са улеснени до 30 киловата.

Другата възможност, която обсъждаме, е да излезем свободния пазар през лицензиран доставчик на ел.енергия. Третата възможност е да използваме електроенергията за собствени нужди, да не я продаваме. Община Мъглиж инвестира около 230 000 лева  във фотоволтаиците. Имаме общо 120 киловата мощност.

 - Кои са основните проекти, които трябва да завърши общината до края на годината?

- Основният проект е банския комплекс в село Ягода. Взехме становище от Националния институт за недвижимо културно наследство. Надявам се до края на май да сме приключили изцяло и с вертикалната планировка на обекта. Предвидили сме 31 май за окончателно приключване.

Вторият голям проект е изграждане на водопроводна мрежа с последващо асфалтиране на уличните платна в Ягода. Общата стойност на проекта е близо 2 млн. 650 хил. лв.

Поради повишаване цената на асфалта и битума обаче може да се наложи да задържим малко СМР дейностите, защото иначе рискуваме отказ от страна на фирмата, спечелила обществената поръчка за избор на изпълнител. До момента държавата не е излязла с никакви промени по отношение Закона за ОП, с което да ни даде възможност да анексираме договорите по проведени обществени поръчки.

Предстои асфалтиране на около 11 км общинска пътна мрежа, като основните пътни артерии - с. Дъбово - с. Юлиево, с. Тулово - гр. Мъглиж, с. Юлиево - Сушилни, с. Шанево, Люляк и още няколко пътни отсечки, ще бъдат напълно рехабилитирани.

Предстоят съгласувателни процедури с Държавен фонд „Земеделие“, да се проведат ОП за избор на изпълнител и ако всичко върви нормално се надявам в началото на септември да стартираме с този голям инвестиционен проект.

Другият ни голям проект е т. нар. воден цикъл – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в село Тулово с около 4,2 км довеждащ водопровод и колектори от Мъглиж към с. Тулово. Парите са от ПУДООС в размер на 5 млн. 550 хил. лв.

След 10 април започваме работа по този проект.

Друг голям проект е цялостна реконструкция и рехабилитация на автогарата в с. Ягода.     

Селото е курортно място от местно значение, такива са 35 в цялата страна.

- Кои са образователните проекти в общината?

- Одобрени сме по Норвежкия механизъм в съучастие с Община Николаево за проект на обща стойност около 900 000 лева. Ще се изгради ХЪБ и физкултурен салон в ДГ „Камбанка“ в Мъглиж.

Друг важен проект е пристройката на ДГ „Камбанка“ в Мъглиж за 600 000 лева. Ще можем да удовлетворим решението на местния парламент децата от 4-годишна възраст да ходят на детска градина.

Коментари към новината

Още новини от Общество