Новини от област Стара Загора и България

Община Мъглиж кани жителите на публично обсъждане на Бюджет 2022

12460 24/03/2022 16:02 Общество България
Община Мъглиж кани жителите на публично обсъждане на Бюджет 2022
Divident.€U Divident.€U

Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов кани жителите на общината, кметовете на кметства, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени оргаанизации от местната общност, общинските съветници и други заивтересовани лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бъджет за 2022 година на Община Мъглиж.

Обсъждането ще се проведе на 28 март 2022 г., понеделник, в Заседателната зала на сградата на общинска администрация от 15 часа.

Проектът за бюджет е публикуван в сайта на община Мъглиж. Може даа изпращате мненията си и предложенията за новия Бюджет 2022 в деловодството на Община Мъглиж, в кметствата по населените места и на електронната поща obshtina@maglizh.bg.

Поканата за обществено обсъждане е отправена на основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата наа Общински съвет Мъглиж заа условията и реда заа съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мъглиж.

Коментари към новината

Още новини от Общество