Новини от област Стара Загора и България

МВР видя данни за престъпление при проверката за цената на тока

МВР видя данни за престъпление при проверката за цената на тока
Divident.€U Divident.€U

Главната дирекция „Национална полиция“ предава на прокуратурата материалите от проверката за цената на електроенергията, съобщиха от МВР. Според анализа на полицията „невключването на генериращи мощности в електроенергийната система на България е довело до необосновано високи цени“.

Според МВР може да се направи обосновано предположение, че длъжностни лица от „ТЕЦ Марица изток 2" са осъществили състава на престъпление по чл. 219 от НК (стопанско престъпление) и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба.

Според данните до момента е изяснено, че съществува реална възможност БЕХ ЕАД, което е предприятие с преобладаващо държавно участие и господстващо положение на пазара на едро на електроенергия, чрез определено дъщерно дружество, да намалява или преустановява предоставянето на ликвидност за пазара „Ден напред".

Установено е също така, че за периода от 15.07.2021 г. до 3.08.2021 г. са работили само две генериращи мощности на „ТЕЦ Марица изток 2", а след 4.08.2021 г. постепенно са включени и останалите генериращи мощности, при което двойно се е увеличила произведената и включена в електроенергийната система електроенергия и цената бележи рязък спад в края на периода – от 300 на 180 лв., при включени 5 генериращи блока на „ТЕЦ Марица изток 2".
От вътрешното ведомство посочват, че проверката е започната през септември 2021 г. и е инициирана след сигнал за необосновано висока цена на електроенергията, предлагана на платформата за търговия на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“.

Обект на проверката е бил периодът между месеците юни и август 2021 година, когато цената е варирала в широк диапазон и в някои часове е достигала до 400 лв. за MWh. Информация е изискана от КЕВР, от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), „ТЕЦ Марица изток 2“ и Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Създадена е била и работна група между експерти от ГДНП и КЕВР, която извърши проверка и направи анализ на предоставените документи.

 

Коментари към новината

Още новини от Закон и ред