Новини от област Стара Загора и България

Цялостна реконструкция на водопроводната мрежа започна в Казанлък

1528 23/03/2022 11:26 Общество България
Цялостна реконструкция на водопроводната мрежа започна в Казанлък
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Официално беше даден старт в Казанлък на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.“ Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

Проектът в гр. Казанлък е насочен към подмяна на над 20 км. водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията.
Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите амортизирани етернитови и стоманени водопроводи в трите ДМА зони, каза управителят на „ВиК - Стара Загора“ инж. Райков. Ще бъде реконструирана и близо 1 кm от канализационната мрежа на града.
На събитието присъстваха областният управител на област Стара Загора проф. Василев, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, управителя на „ВиК – Стара Загора“ инж. Румен Райков, представители на обединението „ВиК КАЗАНЛЪК 2020“ ДЗЗД, журналисти и много граждани.

Тържествен водосвет за здраве и успех отслужи Старозагорският Митрополит Киприан.
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова пожела успех на мащабния проект и изказа надежда, че след приключване на реконструкцията на старата водопроводна мрежа по улиците ще бъдат преустановени и авариите. Благодари на целия екип на ВиК „Стара Загора“, като подчерта, че освен работата по мащабния проект, те продължават да изпълняват ангажиментите си към община Казанлък.

В подобекта, свързан с канализацията, ще се реконструира съществуващия канализационен колектор Бф400 в кв.“Васил Левски“, по ул.“Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.“23 пехотен Шипченски полк“, в който заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.
С финализиране на СМР ще бъде възстановена уличната и тротоарната настилки по трасето на водопровода в зоната на изкопа и ще бъдат поставени пожарни хидранти на определени места съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В резултат на работата по проекта ще се ограничи и инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.
Инвестиционното намерение за агломерация Казанлък включва реализирането на 2 обекта. Първият обект касае градската част, а вторият предвижда реконструкцията на довеждащия водопровод от водоизточник „Сахране“, който захранва целия град
Общата стойност на проекта на ВиК - Стара Загора възлиза на 121 996 236 лв. Той е насочен към четирите големи общини – Стара Загора, Казанлък, Чирпан

Коментари към новината

Още новини от Общество