Новини от област Стара Загора и България

Нарушения

Над 170 акта съставиха за три дни горските инспектори в страната

Над 170 акта съставиха за три дни горските инспектори в страната
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Близо 4900 проверки са извършили държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите от 15 до 17 март включително. В резултат са съставени над 170 акта и 84 констативни протокола.
В последните четири дни инспекторите от държавните горски предприятия са реализирали общо 1734 инспекции. Проверки за направени на 766 обекта за добив на дървесина, 624 превозни средства, 51 ловци, 9 риболовци и 284 физически лица.
Съставени са 77 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 1,43 куб. м обла дървесина и 43,0 пространствени куб. м дърва, освен това едно моторно превозно средство, 3 каруци, 1 моторен трион и 3 други инструмента за дърводобив, едно законно притежавано ловно оръжие и други ловни уреди и боеприпаси – един брой.

Над 3140 проверки са извършили за периода от 15 до 17.03.2022 г. горските инспектори от регионалните дирекции по горите. 102 екипа са работили на територията на цялата страна през трите дни.
На място са инспектирани 340 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, повече от 430 обекта за добив на дървесина, близо 1280 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1090 риболовци и физически лица. В резултат на контрола от регионалните дирекции по горите са съставени общо 84 констативни протокола и 102 акта за установени нарушения на Закона за горите. Задържани са близо 32 плътни куб. м обла строителна дървесина и 20 кубика дърва за огрев.
Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Пазарджик са установили нарушения в три обекта за складиране, преработване и търговия с дървесина във . Велинград.

От друг такъв обект са издадени два превозни билета за транспортиране на обла строителна дървесина в размер на 31 плътни куб. м. Същата е трябвало да се превози до друг склад за преработка и търговия. При извършените проверки в двата обекта е установено, че получателят разполага с документи за 31 кубика, но са му доставени само 15 кубика и то немаркирана с производствена марка дървесина. Цялото количество обла строителна дървесина от 31 плътни куб. м по двата превозни билета е задържана от горските служители на РДГ Пазарджик, като 15 са били задържани в единия, а 16 в другия склад. За установените нарушения са изготвени констативни протоколи. Предстои съставянето на актове.

Сеч на немаркирани дървета в частни горски територии в землището на с. Новачене са установили горските инспектори на Регионална дирекция по горите в София. За единия от обектите, за който е имало издадено разрешително за добив на дървесина, дейността е спряна, защото освен незаконно отсечените дървета проверяващите са констатирали, че насаждението не е правилно маркирано. За намиращия се в съседство имот, за който няма издадено разрешително и сечта е абсолютно незаконна, е изготвен констативен протокол и са уведомени разследващите органи.

Образувано е досъдебно производство за установени от служителите на РДГ Велико Търново нарушения в горска територия – собственост на физически лица. При проверка на сечище в землището на с. Беброво горските инспектори са установили, че са добити 217 дървета, немаркирани в основата, както и че са отсечени дървета от видове, които не са разрешени с издаденото позволително за сеч.

 

Коментари към новината

Още новини от Закон и ред