Новини от област Стара Загора и България

Строителство

Подменят 20 км водопроводна мрежа в Казанлък по проект на ВиК

Подменят 20 км водопроводна мрежа в Казанлък по проект на ВиК
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

На 22 март в Казанлък ще се състои официална церемония по първа копка на проект за изграждане на ВиК инфраструктура с бенефициент ВиК – Стара Загора.
Проектът е насочен към подмяна на над 20 кm водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане.

На този етап се предвижда цялостна подмяна на съществуващите амортизирани етернитови и стоманени водопроводи в трите ДМА зони. Ще бъде реконструирана и близо 1 кm от канализационната мрежа на града.
Целта е реконструкция на съществуващия канализационен колектор Бф400 в кв.“Васил Левски“, по ул.“Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.“23 пехотен Шипченски полк“, в който заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

Амбициозният проект цели да се извърши реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на ДМА зоните, като се преустановят авариите. В резултат на работата по проекта ще се ограничи инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчнини води.
С финализиране на СМР ще бъде възстановена уличната и тротоарната настилки по трасето на водопровода в зоната на изкопа, ще бъдат поставени пожарни хидранти на определени места съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проектът е финансиран по ОП «Околна среда» 2014- 2020, съфинансиран по Кохезионния фонд на ЕС. Общата му стойност надхвърля 121 млн. 996 хил. лева, разпределени между общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.
На събитието в Казанлък ще присъстват кметът на общината Галина Стоянова, управителя на „ВиК – Стара Загора“ инж. Румен Райков, Чавдар Савов, представляващ обединението „ВиК КАЗАНЛЪК 2020“ ДЗЗД, журналисти и други гости.
Тържествен водосвет ще отслужи старозагорският митрополит Киприан.

 

Коментари към новината

Още новини от Строителство