Новини от област Стара Загора и България

За двете години пандемия

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" произведе над 11% от електроенергията в страната

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 произведе над 11% от електроенергията в страната
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Произведената ел. енергия отговаря на потреблението на над 1 милион домакинства

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе повече от 11% от електроенергията за битовите потребители и бизнеса в страната за изминалите две години от началото на пандемията от COVID-19. Генерираната енергия отговаря на средното потребление за периода на над един милион домакинства.

Още в самото начало на тежкия период на извънредни мерки, "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури всичко нужно за непрекъснатата работа на централата и така допринесе за стабилността на енергийната система на страната. Компанията запази служителите си и постигна над 15 милиона изработени човекочаса без трудови злополуки. От началото на пандемията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ функционира при най-строги санитарни и ограничителни мерки. Централата разполага с извънреден план за действие в случай на неблагоприятни промени в епидемичната обстановка, като е осигурила инфраструктура и логистичен потенциал за работа в ситуация на пълна изолация.

„Пандемията ни изправи пред неочаквани предизвикателства, но благодарение на отговорността и професионализма на нашите колеги, работихме стабилно през цялото време и обезпечихме надеждно и непрекъснато производство на електроенергия. Надявахме се този тежък период бързо да отмине, но след здравната криза възникна нова ситуация, която изисква специално внимание. Приоритет за нас остава да допринасяме за гарантиране на енергийната сигурност на страната като доказал се през годините надежден производител на електрическа енергия, работещ изцяло с местни ресурси и екип. Успоредно с това продължаваме да работим с всички институционални и други партньори да допринесем за устойчивия преход на българския електроенергиен сектор“, коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

За централата Централата, която е една от най-големите в страната, произвежда електроенергия изцяло от местен ресурс – лигнитни въглища, добивани от “Мини Марица-изток”. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ напълно отговаря на новите, по-строги екологични изисквания на ЕС, влезли в сила през август 2021 г. След направена модернизация на сероочистващите инсталации на централата, двете ключови съоръжения вече осигуряват над 97% ефективно очистване на серния диоксид. Тя е сертифицирана от години по два международни стандарта – ISO 14001:2015, свързан с опазването на околната среда както и ISO 45001:2018 (OHSAS), който касае здравето и безопасните условия на труд.


За компанията „КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика