Новини от област Стара Загора и България

Шест общини ще подпишат договори с Министерство на енергетиката за геотермални проекти

10885 09/03/2022 15:20 Икономика Енергетика
Шест общини ще подпишат договори с Министерство на енергетиката за геотермални проекти
Divident.€U Divident.€U

В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

За участие в събитието са поканени заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и кметовете на общините, спечелили финансиране - Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София. Церемонията ще се състои на 10 март (четвъртък) 2022 г., от 15:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и да съдейства за постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане чрез използване на геотермална енергия.

Бургаската детска ясла №3 ще има климатична инсталация за отопление и охлаждане, която ще се захранва с геотермална енергия.
Целта на проекта е да се увеличи делът на използването на енергия от възобновяеми източници, в резултат на което се очаква да бъдат спестени 174 7053 kWh/ годишно първична енергия, както и 276.61 t CO2 спестени емисии.
Инталираната мощност за отопление и охлаждане, както и горещото водоснабдяване, ще е 171.6 kW. Годишното производство на енергия от възобновяеми източници ще бъде 234 414 kWh, съобщават от община Бургас.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика