Новини от област Стара Загора и България

На 17 март

Община Стара Загора кани гражданите на публично обсъждане на Бюджет 2022

Община Стара Загора кани гражданите на публично обсъждане на Бюджет 2022
Divident.€U Divident.€U


На 17 март 2022 година от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2022.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] не по -късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Коментари към новината

Още новини от Общество