Новини от област Стара Загора и България

Инфраструктурен проект

Започва подмяна на 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора

Започва подмяна на 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Стартира инфраструктурен проект на „ВиК – Стара Загора“ за подмяна на близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в града. Инвестиционното намерение включва подмяна на над 40 км водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града.

Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Ще бъде реконструирана и близо 17 км от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Проектът ще се реализира до края на 2023г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Общата му стойност възлиза на 121 млн. 996 хил. лв., от които 76 млн. 217 хил. лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13 млн. 450 хил. лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 11 млн. 996 хил. лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора.

Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, приоритетна ос 1 „Води“. Проектът е  съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Началото на строителните работи в Стара Загора ще бъдат отбелязани с официална церемония в понеделник, 7 март, на която ще присъстват областният управител проф. Наско Василев, кметът Живко Тодоров, управителят на ВиК инж. Райков, партньорски организации и гости.

Коментари към новината

Още новини от Строителство