Новини от област Стара Загора и България

Изплащат пенсии с ковид и ваксинационни добавки

763 01/03/2022 09:22 Общество България
Изплащат пенсии с ковид и ваксинационни добавки
Divident.€U Divident.€U

От днес, 1 март, НОИ започва изплащането на еднократната добавка от 75 лева на пенсионерите, които са със завършена ваксинация срещу ковид или имат поставена бустерна доза ваксина между 1 и 31 януари тази година. Средствата получават 26 376 пенсионери без оглед на тяхната възраст и размер на пенсиите.

От 7 март започва и изплащането на пенсиите за месеца, към които са начислени Covid добавките от 60 лева и изравнителни суми, ако има такива.

Половината от пенсионерите или над 1 милион отново ще получат освен ковид добавка плюс още една, която е индивидуална, според разликата между пенсиите от декември, към които имаше добавка от 120 лева и това, което възрастните получиха през януари след преизчисляването и намаляването на Covid парите на 60 лева.

Ето какво точно означава това:

Изплащането на пенсиите и добавките към тях за март т.эг. ще стане в периода между 7 март и 21 март. Едновременно с тях отново ще бъдат извършени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда за изплащане на пенсиите:

- добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“ – тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер;

- разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „ковид добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, в случай че сумата от месечния размер на пенсията по разпореждане или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с ковид добавката от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с изплащаната ковид добавка от 120 лева.

Така изчислената разлика, която се отнася за март, ще бъде изплатена заедно с пенсиите за март 2022 г. Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че с пенсиите през февруари бе изплатена разлика, която се отнася за първите два месеца на т.г., докато сега тя ще бъде само за един месец. Поради това е възможно да има различия в изплатените компенсации към пенсиите за февруари и март.

Описаните ковид добавки и разлики не представляват част от пенсиите и се изплащат по силата на специални разпоредби, без да е необходимо произнасяне с разпореждане на длъжностните лица по пенсиите в териториалните поделения на НОИ.

Заедно с пенсиите за март 2022 г., пенсионерите, които получават добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат и добавката за март в новия ѝ увеличен размер, както и сумите за доплащане на увеличението за месеците януари и февруари 2022 г.

От 7 март ще бъде активна електронната справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите.

Коментари към новината

Още новини от Общество