Новини от област Стара Загора и България

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорът на Тракийски университет и проф. Жеко Ганев

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорът на Тракийски университет и проф. Жеко Ганев
Divident.€U Divident.€U

Целта на сътрудничеството е да се осъществят общи проекти и инициативи

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев – собственик на „ЕЛФИ ТЕХ“ подписаха меморандум за сътрудничество, който ще обедини усилията на двете институции в направленията Агрохимия, Биофизика, Екология и Енергетика.

Целта на сътрудничество е реализиране на общи проекти и инициативи, като и двете институции запазват своята юридическа и финансова самостоятелност.

Партньорството осигурява практическо обучение на студенти и докторанти, научно-развойна и приложна дейност и съответно трансфер на научните постижения в технологиите, както и лицензиране на общи патенти.

В направление Агрохимия учените и студентите ще работят върху почвения въздух като източник на хранителни за растенията вещества, органични торове и бактерийни торове.

Направление Биофизика включва работа върху активни кислородни форми, дисипативни структури и течно кристално състояние.

Направление Екология предвижда страните да си сътрудничат във физикохимична стабилизация и обеззаразяване на питейни води с озон; електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води с висок химично потребен кислород; интегрирани плазмено сорбционни процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани; рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци; многочестотна, многомодова, модулирана технология-МММ, за акустична активност в контейнери и силози за зърно.

Плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища, пиролиза със стръмен фронт на термично разграждане на селскостопански отпадъци и торсионни термопомпени инсталации са компонентите, които включва направление Енергетика.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование