Новини от област Стара Загора и България

Родители и учители облякоха розови фланелки срещу тормоза в училище

Родители и учители облякоха розови фланелки срещу тормоза в училище
Автор: Стоян СТРАТИЕВ Автор: Стоян СТРАТИЕВ

Деца, родители и учители от Стара Загора днес облякоха специални розови фланелки като знак на съпричастност към Световния ден против тормоза в училище, който се отбелязва сяка последна сряда от февруари. Розовата фланелка в цял свят се възприема като символ на отхвърлянето на тормоза и насилието в училище. 

Като родител в инициативата се включи и председателят на Общинския съвет в Стара Загора Мария Динева. "За съжаление тормозът на деца е проблем и за българските училища и за цялата ни образователна система. Смятам, че като граждани и като родители не трябва да си затваряме очите пред подобни прояви, на каквито и аз съм ставала свидетел. Нося розовата фланелка като майка, защото вярвам, че част от противодействието срещу тормоза в училище е говоренето за този проблем, поставянето му във фокуса на общественото внимание".

Все по-чести са случаите, в които деца тормозят деца. Проблемът е комплексен и произтича както от начина, по който родителите възпитават и се отнасят с децата си, така и от несъвършенства и пропуски в образователната система, смята Мария Динева.

Инициативата на "розовата фланелка" се организира за десета поредна година от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищните комисии за превенция (УКП) към различни училища от града и селата в рамките на кампанията „Обединени срещу насилието“. Проявите в днешния ден насърчават позитивните модели на общуване с цел да се намалят проявите на насилие в училище.

Обществени възпитатели от Комисията се срещнаха с представители на УКП и ученици от НУ „Зора“, ОУ „К. Ганчев“, II ОУ „П. Р. Славейков“, V ОУ „М. Станев“, VI ОУ „Свети Никола“, IX ОУ „В. Ханчев“, XI ОУ „Н. Лилиев“, XII ОУ „Ст. Караджа“, ППМГ „Гео Милев“, СУ „М. Горки“,  СУ „Ив. Вазов“, СУ „Хр. Ботев“, ПГЕ „Джон Атанасов“, ОУ "Б. Русев" с. Преславен, ПГЕТ „Г. С. Раковски“,  ПГМТТ „ Н. Й. Вапцаров“, СУ „Т. Каблешков“, ОУ „Христо Ботев“ с. Хрищени.

През цялата седмица 21-25 февруари Местната комисия организира за учениците разнообразни дейности – дискусии, интерактивни игри, решаване на казуси, изработване на постери, розови лентички за ръка, рисуване и писане на послания върху камъчета,  разпространение на стикери и др.

Предстоят дискусии по теми, свързани с превенция на насилие, агресия, кибертормоз, преодоляване на конфликти, промотиране на добро и толерантно поведение. Започна и информационна кампания по разпространение на второ издание на Наръчник по безопасност за деца и родители, издание на МКБППМН Стара Загора.

Служителите на общинската администрация също станаха съпричастни в борбата срещу училищния тормоз. През целия ден те носеха розови фланелки със стикери „Стоп на агресията в училище“, „Можем да бъдем по-добри“, „Аз избирам доброта, съпричастност, толерантност“, разпространени от доброволци към Комисията.

Коментари към новината

Още новини от Образование