Новини от област Стара Загора и България

Социална услуга

Патронажната грижа в община Казанлък продължава и през 2022 година

445 21/02/2022 10:31 Общество България
Патронажната грижа в община Казанлък продължава и през 2022 година
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

През януари 2022 г. социалната услуга е достигнала до 143 нуждаещи се

И през тази година на територията на община Казанлък продължава да се предоставя услугата “Патронажна грижа”, с помощта на която възрастни хора, лица с увреждания и хора под карантина получават здравно-социални услуги и доставки на храна и лекарства в домовете си.

 През първия месец на годината интегрирана здравно – социална услуга са получили общо 143 нуждаещи се, а помощ при осигуряване и закупуване на хранителни продукти и лекарства са получили 15 възрастни мъже и жени, включително и един карантиран човек.

„Екипите на патронажната грижа ще продължат да извършват доставки до домовете на хората, като храната и лекарствата се закупуват със средства на нуждаещите се. За предоставянето на здравно-социалната услуга ще продължават да се грижат специалисти – медицински сестри и домашни санитари”, заяви кметът Галина Стоянова и припомни, че целта на Общината е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на ковид-19.

 Чрез изпълнението на проекта се подпомагат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, като се обезпечи сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници. Ще бъдат финансирани дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др.

Допустими потребители за ползване на патронажни грижи по настоящия проект са:

• Хора с увреждания;

• Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

• Лица над 54 г.;

• Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Срокът за реализиране на дейностите е 14 месеца, като същинското предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и започна на от 01.05.2021 г.

Изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ започна през март миналата година, съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0025 между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Казанлък с предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество