Новини от област Стара Загора и България

Набират четирима преброители на безстопанствени кучета в община Стара Загора

Набират четирима преброители на безстопанствени кучета в община Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора“ , Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месеците април-май 2022 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от съответното висше учебно заведение

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори - за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването, ще бъде за сметка на община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 25.03.2022г. в стая 401, ет.4, сградата на Общинска администрация- Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“№107.

Необходими документи:

Заявление за участие в свободен текст
Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4
Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
Копие на документ за самоличност
Уверение от ВУЗ /в случай, че кандидатите са студенти/
Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите на следните интернет адреси: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679 или https://www.starazagora.bg/bg/programi

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество