Новини от област Стара Загора и България

Новата детска градина в Стара Загора ще бъде завършена до края на годината

Новата детска градина в Стара Загора ще бъде завършена до края на годината
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Община Стара Загора очаква финнасиране от ААМР за разширение на ДГ 4

Новата детска градина, която Община Стара Загора изгражда зад Енергото, ще бъде готова до края на годината. През 2023 година да бъде и първият прием в новото детско заведение, съобщи за „Дивидент“ зам.-кметът Иванка Сотирова.
До момента е изграден първият етаж на сградата, строителните работи продължават. До края на тази година по програма трябва да бъдат усвоени средствата за това детско заведение, както и за довършване на втория етап от строителните работи в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Минко Балкански“.

Парите за тези два обекта бяха отпуснати по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли и училища на Министерство на образованието.
Инвестицията в новата детска градина е в размер на 2,2 млн.лева. Общата и застроена площ ще бъде 750 кв.м. На първия етаж на детското заведение ще бъдат разположени две от предвидените 4 групи. „Община Стара Загора търси възможности за разширяване на базите на детските градини, особено в тези квартали, където има повече млади семейства“, казва Сотирова.

По тази причина община Стара Загора е кандидатствала с проект за надстрояване на старозагорска детска градина и е одобрена за финансиране в размер на 220 000 лева от Американската агенция за международно развитие. Проектът включва изграждане нас още една занималня за 2 групи в Детска градина 4 в Стара Загора, която се намира под парк „Артилерийски“. В този квартал има много млади семейства и нуждата от места в детските заведения е по-голяма, отчитат от общинска администрация.
Няма недостиг на местата в детските градини на Стара Загора. Не е възможно обаче да се удовлетворят предпочитанията за детско заведение на всеки един родител, казват от общинското ръководство.

С нормални темпове се движат ремонтните работи в двете старозагорски училища – СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“. За обновяването им общината ползва заем от Фонд на фондовете.
Капиталовата програма на община Стара Загора в Бюджета за 2022 г. включва и още училища и детски градини. Те бяха посочени в Отчета на кмета Живко Тодоров пред Общинския съвет на Стара Загора. На този етап обаче Бюджет 2022 на Община Стара Загора не е приет, тъй като тепърва предстои приемането на Националния бюджет.

Коментари към новината

Още новини от Образование