Новини от област Стара Загора и България

Музей на лавандулата създават в чирпанско село

Музей на лавандулата създават в чирпанско село
Divident.€U Divident.€U

Очакваната сума по проекта е 100 000 евро

Да се създаде музейна експозиция на лавандулата в с. Средно градище обсъждаха на работна среща днес кметът Ивайло Крачолов, председателят на Общинския съвет Иван Станчев, изпълнителният директор на МИГ-Чирпан Деляна Николова и Люба Йонкова - представител на Европейската асоциация „ЛИДЕР“. От дискусията стана ясно, че реализирането на идеята е възможно по международен интегриран проект по подмярка 19. 3 от ПРСР на Министерството на земеделието чрез сътрудничество на местни инициативни групи.

В него ще участват 3 общини от Словения и 2 от България: Чирпан и Самоков. Всяка от петте общини ще разработи общностна специфика за местно развитие и обмен на добри международни практики. Кметът и ръководителят на местния парламент изразиха подкрепа и готовност за партньорство при подготовката и реализирането на концепцията. По думите им музейният проект е в контекста на стратегията за туризъм и култура в нашата община.

Разработеният проект ще бъде внесен от кмета на вниманието на общинските съветници. Индикативната стойност, за която ще кандидатства МИГ-Чирпан е 100 хиляди евро. Допустимите разходи ще са за ремонт на сграда, закупуване на експозиционни витрини, оборудване, техника, средства за реклама и за управление на музея и др. Мярката се очаква да бъде отворена през м. април т.г.
По време на работната среща бе създадена работна група от МИГ-Чирпан и представители на общинската дирекция по европейски проекти и финансиране. Предстои подписване на меморандум за съвместното участие в международния интегриран проект идната седмица.

Коментари към новината

Още новини от Туризъм