Новини от област Стара Загора и България

Георги Гьоков в Стара Загора: БСП отвоюва социален бюджет

422 05/02/2022 18:07 Политика Власт
Георги Гьоков в Стара Загора: БСП отвоюва социален бюджет
Divident.€U Divident.€U

„Около 600 000 деца ще бъдат подкрепени с месечни помощи до завършването им на средно образование. От 1 април т.г. се увеличава размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 лв. на 710 лв., което беше 380 лв.“

„Най-социалният бюджет за последните 12 години е бюджетът за 2022 година. Около 20 млрд. лв. са за социална политика, социалните разходи са увеличени с над 30% спрямо м.г.“, това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и член на ИБ на БСП пред Областния партиен съвет в Стара Загора. Гьоков, зам.-председателят на ПГ „БСП за България“ Иван Ченчев и депутатът Момчил Ненов представиха актуалните теми, стоящи пред обществото и политиките, за които партията настоява в коалиционното управление.

 „Няма по-ниска пенсия в момента от тази, която възрастните са получавали в началото на декември. Това е без Ковид добавката, която беше намалена, но за първите 6 месеца на тази година е предвидено изплащането на допълнителните суми на всички пенсионери в размер на 60 лв. От 1 януари до 30 юни т.г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 370 лв. От 1 юли до 31 декември т.г. се увеличава на 392,57 лв. Запазва се максималният размер на получаваните пенсии. От 1 юли пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват с 6,1% . Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне 573,76 лв. Нарастването е 13,4 % спрямо 2021 г. Очаква се реален ръст на пенсиите от 7,3 на сто през 2022 г.“, заяви социалният министър. По думите му увеличава се и минималната работна заплата от 650 на 710 лв. Увеличават се месечните семейни помощи за деца и доходният критерий. За отглеждане на дете до завършване на средно образование семействата ще получават: за едно дете - с 10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за две деца - с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за три деца - с 30 лв. (от 135 лв. на 165 лв.) и за семейства с четири деца - с 30 лв. (от 145 лв. на 175 лв.). От 1 април се променя и минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се запазва на 85,71 лв.

„Около 600 000 деца ще бъдат подкрепени с месечни помощи до завършването им на средно образование. От 1 април т.г. се увеличава размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 лв. на 710 лв., което беше 380 лв.“, каза Иван Ченчев, който е председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта и е член на ПК по културата и медиите. „БСП винаги е настоявала за засилване ролята на държавата и връщане на тази на социалната държава. Нашата политика е последователна. Парите за младежите, за децата и за спорта са нараснали десетократно. БСП има най-много мерки за подкрепа на младите хора, от тази година ще са безплатни за родителите детските ясли и градините.“, каза Иван Ченчев, който е председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта и е член на ПК по културата и медиите. По думите му бюджетът на националните медии е драстично увеличен спрямо м.г. За него тези срещи, които партията реализира са твърде полезни и те ще продължат.

 „БСП в качеството си на съуправляваща партия има възможността да реализира визията, която в продължение на години защитаваше в опозиция. Активната социална политика и заложените мерки, особено тези в помощ на младите семейства, са насочени и към решаване на демографските проблеми на България. Настоящите кризи са в резултат на дългогодишната дясна политика в управлението, на тежката обстановка, създадена и от трите световни кризи - енергийна, здравна и глобалното противопоставяне.“, каза Момчил Ненов, член на ПК по труда, социалната и демографската политика и ПК по политиките за българите извън страната.

 Социалистите приветстваха идеята за разговори по всички актуални теми в страната и считат, че министрите и депутатите трябва да провеждат срещи с гражданите, защото голяма част от българските общини не представят истинските факти пред обществото. БСП ще продължи обиколките из цялата страна, обявиха министърът и депутатите.

Коментари към новината

Още новини от Политика