Новини от област Стара Загора и България

Младежи от Стара Загора споделят иновативни практики на европейско изложение

Младежи от Стара Загора споделят иновативни практики на европейско изложение
Divident.€U Divident.€U

Представители на Община Стара Загора и Международния младежки център ще вземат участие в изложение в рамките на Деветата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете.
Събитието се организира от Европейския комитет на регионите (КР) и се провежда на всеки две години, а домакин за 2022 г. е град Марсилия, Франция. То ще се състои в периода 3-4 март и ще има за цел да ангажира местни и регионални политици от целия Европейски съюз (ЕС) в дебата за бъдещето на Европа.

Темата на изложението е свързана с предизвикателствата пред местното и регионално управление в контекста на темата за устойчивост и иновации. Ще бъдат споделени иновативни демократични практики, подходи за съживяване на местните икономики, схеми за бързо реагиране при здравни кризи и иновативни политики за справяне с миграционните потоци. Специален акцент в рамките на срещата на високо равнище и съпътстващото изложение е демокрацията в Европейския съюз и в контекста на Европейската година на младежта (2022 г.)- ангажираността на младите хора и европейските ценности.

Община Стара Загора беше избрана сред 60 други кандидати от ЕС да представи и сподели добрите практики на Международния младежки център в града, първи в страната, отличен с престижния Знак за качество на Съвета на Европа. През последната година и половина, Международният младежки център разширява обхвата на своите дейности чрез финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. В хода на изложението ще бъдат представени основните направления в работата на центъра и механизмите, чрез които се достига до по- широк кръг от млади хора, които се ангажират в обучителните дейности.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество