Новини от област Стара Загора и България

Започва компенсацията на бизнеса за ток за декември и януари

535 02/02/2022 11:00 Икономика Бизнес
Започва компенсацията на бизнеса за ток за декември и януари
Divident.€U Divident.€U

Компенсациите ще бъдат включени във фактурите, които излизат през февруари

Компенсациите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.
Държавната програма за компенсация на бизнес клиенти на свободен пазар вече включва и енергията, потребена през месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. Компенсацията за двата месеца ще бъде отразена във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.

Компенсаторният механизъм е на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление:
• Фиксираната сума за компенсация за месец декември 2021 г. е от 128,98 лв. на един MWh (мегаватчас) без ДДС.
• Фиксираната сума за компенсация за месец януари 2022 г. е от 141,21 лв. на един MWh (мегаватчас) без ДДС.

Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на БНЕБ за съответния месец на потребление и базовата цена, но не повече от 30% от реалната борсова цена за месеца на потребление. В този смисъл програмата обхваща само клиенти, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за съответния месец на потребление.

Коментари към новината

Още новини от Икономика