Новини от област Стара Загора и България

Нова социална услуга за хора с деменция разкрива Община Казанлък

530 27/01/2022 19:01 Общество България
Нова социална услуга за хора с деменция разкрива Община Казанлък
Divident.€U Divident.€U

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания ще бъде разкрита в Община Казанлък. Това стана ясно днес, след като предложението на кмета Галина Стоянова бе гласувано от Общинския съвет в града. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ ще осигури възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразят обичайна си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им. Потребителите ще са лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда. Така ще бъде осигурена ефективна мярка за превенция от настаняване в институция на лица с различни форми на деменция.

„С въвеждането на новата социална услуга се стремим да предоставим благоприятна среда и грижи за тези хора, така че да се чувстват уважавани, да се чувстват добре и че са ценни за другите хора. Искаме, доколкото е възможно, разбира се, тези лица да изграждат междуличностни взаимоотношения и да се подобри качеството им на живот“, коментира кметът Галина Стоянова.

Целта на новата услуга е да облекчи значително негативните последствия от заболяването на тези лица спрямо членовете на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности. Идеята е да се предостави възможност на хората с деменция да водят възможно най-нормален живот и да се чувстват добре. Това ще се осигури чрез предоставяне на грижи, ангажиращи потребителите в дейности, които дават чувство за смисъл и себестойност, чрез насърчаване на потребителите да се самоизразяват и да общуват с други хора.

Дневният център ще работи 12 месеца в рамките на самия проект, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“, и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители.

Коментари към новината

Още новини от Общество