Новини от област Стара Загора и България

Зааради високата заболеваемост от коронавирус

Първата сесия на Общинския съвет в Стара Загора ще се проведе онлайн

Първата сесия на Общинския съвет в Стара Загора ще се проведе онлайн
Divident.€U Divident.€U

Първото редовно заседание за 2022 година на Общински съвет Стара Загора ще се проведе дистанционно. То е насрочено за 27 януари от 9,00 часа.

Старейшините ще гласуват онлайн чрез електронно гласуване, което ще се осъществява чрез сертифицираната платформа “e-Vote”. Разискванията и дебатите по отделните точки, ще бъдат правени чрез приложението „Zoom“, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя посочи, че решението е взето по време на председателски съвет и причината е повишената заболеваемост от COVID-19 и поставени под карантина общински съветници. Местните медии ще могат да предават, както до сега, на живо заседанието, обясни още председателят на местния парламент.

Над 40 предложения съдържа Дневният ред на януарското заседание. Ще бъде разгледано и гласувано на първо четене приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора. Старейшините ще обсъдят Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година, както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд.

По време на сесията ще бъдат приети годишният отчет за изминалата 2021 година на кмета Живко Тодоров и екипа му, както и отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2021 година и годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година.

Местният парламент ще гласува освобождаване на ликвидатора на „Обредни дейности“ ЕООД – в ликвидация и избиране на нов ликвидатор. Ще бъде обсъдено обявяването на конкурси за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2022 г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие.

В дневния ред влиза още определяне на минимална и максимална тарифа за превоз на пътници, ползващи таксиметрови услуги в Стара Загора. По време на тридесет и второто заседание на Общински съвет ще бъде обсъдена и гласувана Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2021 – 2022) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Старейшините ще гласуват приемане на обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното изграждане на инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне в района на Източно-маришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора.

Общинските съветници ще наименуват четири улици в старозагорския квартал „Железник“.

Коментари към новината

Още новини от Общество