Новини от област Стара Загора и България

Разработват нов Общ устройствен план на община Чирпан

3260 24/01/2022 11:25 Общество България
Разработват нов Общ устройствен план на община Чирпан
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Новият ОУП е съобразен със засиления инвестиционен интерес към община Чирпан

Започна активна работа за изработване на Общ устройствен план в община Чирпан.
„Общият устройствен план е основен фактор за развитието на общината, перспективата за 30-40 години напред, той ще даде нова динамика на териториалното устройство, на привличането на инвестиции и адаптация към промените. Новият план трябва да гарантира устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите. С него се постига хармонично единство на урбанизираната територия със съществуващите природни елементи и специфичните условия.“, каза кметът на Чирпан Ивайло Крачолов след първия доклад за напредъка по изработването на проект за ОУП на общината, който бе обсъден с проектанския колектив, главният архитект и директорите на дирекции в администрацията. По думите на кмета устройственият план ще е в съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за развитие през следващия програмен период и е задължителен елемент с оглед еврофинансиране.

Настоящият ОУП е изработен в началото на шестдесетте години, от тогава досега в страната ни настъпиха съществени изменения, които имат проявление във всяка община. В резултат и на нарастващия инвеститорски интерес към терени в Чирпан и прилежащите територии се предполага ефективна налична пространствена организация и адекватно инфраструктурно осигуряване.

Проектантите разглеждат подробно възможностите между населените места, отчитат изискванията за интегриран подход и ресурсна ефективност. Проектът планира на терена на бившето военно поделение и прилежащите земи на юг индустриална зона, обособена с високотехнологично производство и логистични центрове. Разработват се значителни промени в северозападната част на чирпанския квартал „Св.Св. Кирил и Методий“. Предстои проучване на трасе между Осларка и Димитриево с обща дължина 4 км. и 800 м. за изграждане на изцяло нов път. ОУП включва съвременни постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Разработването на Общия устройствен план на Чирпан се финансира от държавния и общинския бюджет, като 80% от средствата са по проект на МРРБ. Органът, отговорен за приемането му е Общинският съвет, а за прилагането - общинска администрация. Планът е част от поредица процедури и документи по Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и редица нормативни актове.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество