Новини от област Стара Загора и България

С над 47 000 души е намаляло населението в Старозагорска област

С над 47 000 души е намаляло населението в Старозагорска област
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Според последното преброяване в България, провело се между 7 септември и 11 октомври 2021 година, населението на Старозагорска област вече наброява 286 086 човека.

За сравнение при предходното преброяване през 2011 г. жителите в региона са били 333 265 души. За изминалите 10 години населението в областта е намаляло с 47 179 души. Спадът е 14,2%, сочат данните на НСИ.

Спад на жителите си отбелязват всички области в страната с изключение на София, където за 10 години са се преселили още 189 000 човека.

Преброяването е завършило успешно, но засега данните, изнесени от него, са предварителни, като финалната статистика се очаква да е готова до края на 2022 г., отчитат от НСИ.

Съотношението между мъже и жени в страната е в полза на нежния пол, които обхващат 52.1% от общия брой българи. Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване.

Делът на лицата на възраст 65+ г. се увеличава с 5.4% спрямо 2011 г. и с 9.6% спрямо 1992 г. Намалява и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Коментари към новината

Още новини от Общество