Новини от област Стара Загора и България

Самоосигурените с ЕГН трябва да генерират нов номер по БУЛСТАТ

3542 05/01/2022 09:34 Икономика Бизнес
Самоосигурените с ЕГН трябва да генерират нов номер по БУЛСТАТ
Divident.€U Divident.€U

От 4 януари самоосигуряващите се лица вече не могатт да ползват своето ЕГН като номер по БУЛСТАТ. Старите ЕГН-номера вече излизат като невалидни в Агенцията по вписванията.

Как да получите своя нов номер по БУЛСТАТ?

Чрез номера на своето ЕГН трябва да генерирате своя нов код по БУЛСТАТ от сайта на Агенцията по вписванията.

За целта трябва да влезете в страницата на регистър БУЛСТАТ - http://www.bulstat.bg, раздел „Справки“, "Справка стар-нов код".

В поле „Код по БУЛСТАТ“ се въвежда 10-значния код по БУЛСТАТ, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, след което се натиска бутон „Търси“. Като резултат ще се изведе информация за стария код по БУЛСТАТ, актуалния код по БУЛСТАТ и наименованието на субекта.

Промяната не изисква от потребителите да подават документи или заявления в Агенцията по вписвания. Достатъчно е да се сдобият със своя нов 9-цифров код чрез гореописаната онлайн процедура.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН.

Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България. Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ.

Коментари към новината

Още новини от Икономика