Новини от област Стара Загора и България

Перспективи

Местният парламент в Казанлък ще гласува Плана за интегрирано развитие на общината

970 17/12/2021 17:15 Общество България
Местният парламент в Казанлък ще гласува  Плана за интегрирано развитие на общината
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

На последната редовна сесия за годината Общински съвет – Казанлък ще гласува Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Разработен в широк диалог с обществеността, документът отразява специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото й развитие. Планът задава целите, в рамките на които са дефинирани различни приоритети за постигане на желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения.

Приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. са фокусирани в областите:

► Развитие на целогодишен устойчив туризъм - Приоритетът е свързан със създаване на нови форми на туризъм, туристически атракции, опазване и популяризиране на местните традиции и култура, включително надграждане на активни нови туристически зони като паметника и местността „Бузлуджа“ и язовир „Копринка“ чрез социализация с нови велоалеи, пътища и атракции, за да се постигне транспортна свързаност на отделните туристически обекти и утвърждаване на община Казанлък като дестинация за целогодишен туризъм.

 ► Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността - чрез изграждане на техническа и инженерна инфраструктура на „Индустриална зона“ - Казанлък и привличане на инвеститори. Заложено е развитието на Техническия колеж - Казанлък като център за научни изследвания и иновации, предоставящ услуги за предприятията в Индустриалната зона.

► Развитие и модернизация на транспортната и техническата инфраструктура - Приоритетът е насочен към развитието на транспортната инфраструктура и подобряване на транспортните услуги в общината с акцент върху екологичните форми на транспорт. Предвижда се подмяна на превозните средства от обществения транспорт с двигатели с вътрешно горене с електрически или хибридни такива по отношение на линиите между населените места.

 ► Развитие на социална, здравна и спортна инфраструктура:

- Ремонт на сградите и доставка на ново оборудване и апаратура за здравните заведения, в т. ч. ремонт, оборудване и обзавеждане на МБАЛ „Христо Стамболски“ – гр. Казанлък и вътрешен ремонт, оборудване и изграждане на товарен асансьор в сградата на „ДКЦ Поликлиника“ гр. Казанлък.

- Създаване на нови и подобряване качеството на предоставяните социални услуги, в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за социални услуги, подобряване на съществуващите и разкриване на нови социални услуги.

- Модернизиране на спортната инфраструктура и изграждане на нови места за спорт на открито със свободен достъп, в т.ч. реконструкция на стадион „Севтополис“, тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния, включително изграждане на напоителни системи, ремонт на Колодрума, за да се създадат възможности за ползване на базата за повече и разнообразни спортни дейности, както и изграждане на многофункционална зала за културни и спортни събития.

ПИРО е обсъждан и съгласуван със заинтересовани страни – икономически и социални партньори, юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите предложения и препоръки са отразени в проекта на ПИРО преди внасянето му в Общински съвет - Казанлък, съобщават от пресцентъра на общината.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество