Новини от област Стара Загора и България

Решение

Старозагорското общинско дружество "Обредни дейности" прекратява дейността си

1850 16/12/2021 13:34 Икономика Бизнес
Старозагорското общинско дружество Обредни дейности прекратява дейността си
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Общинският съвет на Стара Загора прие да се открие процедура по ликвидация на дружеството

На свое заседание Общинският съвет на Стара Загора реши да бъде прекратена дейността на общинското дружество„Обредни дейности“и откри процедура по ликвидацията му.
За това решение гласуваха 31 общински съветници, 15 бяха против и 4 въздържали се. Общинските съветници определиха срока на ликвидация на дружеството да бъде 6 месеца. Те освободиха от длъжност управителя на дружеството Белчо Белчев, без да го освобождават от отговорност.

Ликвидаторът – Белчо Белчев ще получава месечно възнаграждение в рамките на две минимални работни заплати. Ще бъдат прекратени и трудово правните отношения с работниците и служителите на дружеството, предвид прекратяване на неговата дейност.
Кметът на Община Стара Загора трябва да сключи договор с ликвидатора. Той, от своя страна трябва да събере вземанията на дружеството и да удовлетвори кредиторите.
Решението беше прието сред бурни дебати в местния парламент.

Против него се обявиха общинските съветници от „Народен съюз“, от БСП и от „Демократична България“.
Според вносителя на предложението – общинският съветник Янко Янков, нуждите от прекратяване на дейността на общинското дружество са продиктувани от големите му загуби през последните години, намалелите приходи от погребална дейност заради голямата конкуренция и създадените 11 погребални агенции в Стара Загора.

Отделно от това, НАП Стара Загора са запорирали транспортните средства на дружеството и банкова им сметка. Задълженията към НАП на „Обредни дейности“ възлизат на около 140 хил.лв. Янков разясни пред общинските съветници, че има идея през февруари ще бъде създадено ново предприятие „Гробищни паркове“, което ще поеме повече от функциите на „Обредни дейности“.
Според вносителя на предложението,ликвидацията на общинското дружество „Обредни дейности“ ЕООД няма да създаде никакви неудобства на гражданите на Стара Загора. По закон сключването на граждански бракове е задължение на кмета на Община Стара Загора, който е упълномощил длъжностни лица за извършване на тази дейност, които са на трудов договор към Община Стара Загора.

Реално, дружеството е генерирало приходи от организацията на тези тържества, които в повечето случаи вече се организират от частни сватбени агенции. Относно социалните погребения, които до момента са били възлагани на общинското дружество „Обредни дейности ЕООД, след ликвидацията ще бъдат извършвани от другите погребални агенции в града, до провеждане на тръжна процедура.
Според Методи Пенчев от „Народен съюз“дружеството играе важна роля при формирането на цените при този вид услуга, особено в тъжните ритуали и има социална дейност, тъй като работи на по-ниски цени.Затова то трябва да продължи да съществува.
Общинските съветници от „БСП за България“подчертаха, че в ситуация на пандемия не е време за ликвидиране на това общинско дружество.

Според юриста Таньо Брайков е безспорен фактът, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност. Затова правилната процедура е да се обяви дружеството в несъстоятелност.
Според председателя на ОС – Мария Динева за първи път от 9 месеца дружеството е реализирало печалба от 8 хил.лв. Тя подчерта, че основните загуби от 140 хил.лв. са натрупани в продължение на 8 години и изрази готовност
да се разгледат мерки за оздравяване на дружеството.

Коментари към новината

Още новини от Икономика