Новини от област Стара Загора и България

КПКОНПИ видя конфликт на интереси при главния архитект на Стара Загора, той обжалва

КПКОНПИ видя конфликт на интереси при главния архитект на Стара Загора, той обжалва
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Арх. Виктория Грозева ще обжалва решението на КПКОНПИ веднага, след като и бъде официално връчено

КПКОНПИ публикува на сайта си решение за установен конфликт на интереси в работата на главния архитект на община Стара Загора - арх. Виктория Грозева. Проверката срещу нея е започнала по сигнал. В хода на производството са събрани доказателства, че на 5 юни 2020 г. арх. Грозева в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издала заповед, с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество, чийто едноличен собственик е нейният съпруг, се казва в прессъобщението на КПКОНПИ.

"Благодарение на тази заповед, съпругът на Грозева е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора. По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа и материална – изразяваща се в получаване на парична сума, в частен интерес за свързано с нея лице. В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв.", се казва още в прессъобщението.

Репортер на „Дивидент Медиа“ се свърза с арх. Грозева за коментар. Тя съобщи, че ще обжалва решението на КПКОНПИ веднага, след като и бъде официално връчено. „В случая се коментира ПУП на индивидуален, частен имот, като на първия етап моят съпруг не е автор на проекта. На този етап, на който се коментира въпросният ПУП няма автор на проекта, а самата документация се придвижва от собственика на съответния частен имот. Съпругът ми не фигурира като автор. На следващия етап, когато вече е одобрен проекта за ПУП, аз не съм подписала съответните документи. Те са подписани от упълномощеното лице. В тази връзка аз ще обжалвам“ , обясни арх. Грозева.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За арх. Виктория Грозева, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.

Коментари към новината

Още новини от Строителство