Новини от област Стара Загора и България

От днес

Индивидуалните часове и изпити ще се посещават без тестове

Индивидуалните часове и изпити ще се посещават без тестове
Divident.€U Divident.€U

От днес учениците могат да посещават индивидуални часове и консултации в училище, без да бъдат тествани за COVID-19. По същия начин ще протичат индивидуалните изпити за оформяне на срочна оценка, индивидуалните писмени и практически изпитвания за текуща оценка или промяна на оценката, приравнителните изпити, както и изпитите за валидиране на компетентности, придобити по време на ученето. Тестове няма да се изискват и при индивидуалните дейности за подкрепа за личностното развитие.

Това предвиждат актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Промените са в синхрон със заповедта на здравния министър от 26.11.2021 г.
Занятията ще се провеждат присъствено, но без да се допуска смесване на учениците от индивидуалните консултации с учениците, които вече учат присъствено.

Учениците, които се тестват два пъти в седмицата или имат зелен сертификат, могат да провеждат часове по спорт във физкултурните салони.
При провеждането на групови извънкласни дейности и занимания в училище се допуска смесване на ученици от различни паралелки, само ако са тествани или имат „зелен сертификат“.
Учениците могат да продължат да посещават практически обучения във фирми при спазване на противоепидемичните мерки и условията на труд в предприятията.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование