Новини от област Стара Загора и България

От 2022 г

По-висока такса битови отпадъци ще плащат някои търговски обекти в Стара Загора

По-висока такса битови отпадъци ще плащат някои търговски обекти в Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Промяната касае търговски обекти, собственост на физически лица

Общинският съвет на Стара Загора гласува да се промени ставката за такса за битови отпадъци, заплащана за търговски обекти, които са собственост на физически лица. За приемане на това предложение гласуваха 19 общински съветници, 8 бяха против, 1 –въздържал се.
До сега за търговските обекти, чиито собственици са физически лица е била заплащана такса за битови отпадъци в размер като за жилищни имоти – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка. „Това ги поставя в едно привилегировано положение спрямо останалите собственици на търговски обекти, което по никакъв начин не отговаря на принципа за справедливост при определяне на таксите, заложен в Закона за местните данъци и такси, отбелязва в предложението си вносителят - общинският съветник Янко Янков.
По време на сесията Янков подчерта, че не става въпрос за повишаване на таксата, а за коригиране на една несправедливост, при която юридическите и физически лица, собственици на търговски обекти плащат различни такси.

Недофинансиране При настоящия размер на таксата за битови отпадъци очаквания приход от такси за битови отпадъци е планиран в бюджета за 2021 г. в размер на 10, 1 млн.лева. Това означава, че при текущите ставки за покриване на разходите на Община Стара Загора, през 2021 г. ще е необходимо допълнително финансиране на дейностите по чистота за сметка на други бюджетни пера с около 1, 8 млн.лева. Подобно недофинансиране на услугата, общинските съветници отчетоха още преди година. Тогава обаче те не успяха да се обединят около решението за увеличаване на размера на такса битови отпадъци.

Размер на таксата Общинският Съвет на Стара Загора определя за следващата година за нежилищни имоти, представляващи търговски обекти, собственост на граждани, таксата битови отпадъци да бъде 3.50 на хиляда върху данъчната оценка на имотите. За нежилищни имоти, представляващи търговски обекти, собственост на граждани в селата таксата ще бъде 6.00 на хиляда върху данъчната оценка на имотите.

Бурни дебати Общинските съветници се разделиха в мнението за необходимостта от вдигане на такса смет. Против това решение бяха общинските съветници от „Народен съюз“ и „Възраждане“. Общинският съветник от БСП Илка Петкова предложи предложението да бъде оттеглено, тъй като промяната на такса битови отпадъци се извършва въз основа на одобрена план сметка, а такава няма приложена. Методи Пенчев от „Народен съюз“ изрази становището си, че във времето на пандемията малкият и среден бизнес понася най-големи загуби. По тази причина, според него моментът не е подходящ за вдигане на каквито и да било данъци и такси. Представителят на ДПС в местния парламент Юсни Ибрям подкрепи предложението на вносителя. „Смятам, че е справедливо на територията на общината, всеки, който генерира боклук да плаща данък за това. Подкрепяме предложението, защото един търговски обект независимо дали е на физическо лице или на фирма генерира отпадъци и трябва да има справедливост“, каза пред колегите си председателят на групата общински съветници на ГЕРБ Мария Жекова.

Коментари към новината

Още новини от Общество