Новини от област Стара Загора и България

Повече сделки

Скокът на пазара с имоти донесе над 1,4 млн. лв. допълнителни приходи на Община Стара Загора

15256 24/11/2021 13:58 Икономика Финанси
Скокът на пазара с имоти донесе над 1,4 млн. лв. допълнителни приходи на Община Стара Загора
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин в Община Стара Загора до октомври 2021 г възлиза на 126.64 на сто. Това означава, че при план от 5 млн. 250 хил. лв. приходи от придобиване на имущество, в общинския бюджет са постъпили над 6 млн. 658 хил.лв. Имаме преизпълнение на бюджета в тази част, защото в момента пазарът на имоти е много оживен и търсенето е голямо.

Правят се доста сделки на старозагорския пазар за недвижими имоти, коментира председателят на комисията по бюджет и финанси в местния парламент – Николай Николов.

COVID -19 опредлено раздвижи пазара на недвижими имоти. Не сме очаквали такива нива, каза наскоро и председателят на Регионалната организация на агенциите за недвижими имоти в Стара Загора - Бисер Орлов. От браншовата организация отчитат 30% ръст на цената на недвижимите имоти в Стара Загора.

В частта имуществени и други местни данъци при планирани приходи от 21 млн. 750 хил.лв., в общинския бюджет на Стара Загора са постъпили 21 млн. 913 хил.лв. или 100.75 на сто.
Приходите от продажба на общински нефинансови активи са с изпълнение от 126. 7 на сто.

Отчетените данни за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на месец октомври, в частта собствени приходи показва изпълнение от 95, 66 на сто спрямо годишните разчети за 2021 г.
Неизпълнение имаме само по отношение на приходите от туризма и това е заради пандемията, коментира Николов.

Въз основа на постъпилите разчети, кметът на общината Живко Тодоров внася предложение, което ще бъде гласувано от общинските съветници на предстоящата сесия в четвъртък, 25 ноември. То включва промени в бюджета за 2021 г – в приходната и разходната му част.

Предстои промяна и в инвестиционната програма на Община Стара Загора. Общинските съветници ще гласуват и намаление на инвестиционната програма на общината с 2 млн. 110 хил. лв, като неусвоената част от кредита на общината за довършване на два от обектите ще бъде заложена в бюджета за следващата година.

Преструктурирането на разходите за местни дейности, предвидени в инвестиционната програма е в размер на 836 хил.лв. Предложението е да се намалят годишните стойности за обекта „ Нова визия на Руския пазар“ с 500 000 лева, на ремонта на улично осветление с 50 000 лв, както и на други проекти на общината. Основната част от преструктурирането на разходите в размер на близо 698 хил.лв. ще бъдат насочени към изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа и тротоарни настилки на територията на общината.

Коментари към новината

Още новини от Икономика