Новини от област Стара Загора и България

Инжекция от 15,4 млн. лв. подпомага училища и детски градини в борбата с ковид

Инжекция от 15,4 млн. лв. подпомага училища и детски градини в борбата с ковид
Divident.€U Divident.€U

Училищата и детските градини в цялата страна ще получат допълнително 15,4 млн. лева, за да се борят с пандемията. Правителството днес реши учебните заведенияда бъдат разпределени по два критерия – брой паралелки или групи, и брой ученици или деца в съответната образователна институция.

Допълнителните средства ще могат да се ползват за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без „зелен сертификат“ с антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.

8 милиона лева от отпуснатата сума са предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г. Останалите 7,4 млн. лв. са от преструктуриране на разходите на Министерството на образованието и науката за тази година.

Основната част от финансирането - 13 691 607 лева, се разпределя по бюджетите на общините, тъй като повечето училища, детски градини и центрове са общински.

Няколко министерства получават целеви средства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата - 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са одобрени 1 497 155 лева.

Коментари към новината

Още новини от Образование