Новини от област Стара Загора и България

Международна научна конференция "Ветеринарна медицина в полза на хората" провежда ВМФ

Международна научна конференция Ветеринарна медицина в полза на хората провежда ВМФ
Divident.€U Divident.€U

Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора е домакин на мащабна международна конференция "Ветеринарната медицина в полза на хората". Събитието се провежда онлайн, в него се включват 203-ма участници от  България, Белгия, Франция, Германия, Обединеното Кралство, Великобритания, Сърбия, Албания, Румъния и Турция.

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, който е преподавател в Катедра „Генетика“ във Ветеринарномедицинския факултет приветства участниците: Гордея се, че пленарните доклади, които ще бъдат изнесени са с поглед към бъдещето, защото няма как ветеринарномедицинската наука да не се възползва от последните постижения в областта на информационните технологии и дигитализацията. Програмата за конференцията е впечатляваща – това, което предстои да се случи във ветеринарномедицинското образование и в нашата област е голямо предизвикателство, тъй като ще бъдат изцяло дигитализирани дейностите ни. Желая Ви конференцията Ви да бъде успешна, тя е изключителна важна, имайки предвид мотото, под което се провежда – „Ветеринарната медицина в полза на хората“. Наистина последните години значително се увеличи ролята и значението на ветеринарномедицинската наука, практика и обучение и Ви пожелавам това, което днес ще се случи, да стигне много бързо до знанието на нашите колеги в България и в чужбина, но и до нашите студенти, за да бъдат и те информирани за най-новите научни постижения в областта на ветеринарната медицина. Желая Ви да бъдете здрави и следващата – четвърта международна конференция да бъде присъствена.“

„Престижната конференция е съсредоточена върху обмяна на идеи, опит и постижения от национални и международни фундаментални или приложни изследвания на учени от целия свят. Ветеринарномедицинската професия се развива чрез новите знания и актуалните постижения на науката и нейното взаимодействие с практиката и обучението. Дискусията по клинични и предклинични направления отваря нови възможности за партньорство, мрежови трансфери на данни, транснационални екипи със специализации, дигитализация, миниатюризация, изкуствен интелект, наномедицина и много други ключови компетентности“ – сподели деканът на ВМФ Проф. д-р Тодор Стоянчев.

Конференцията се провежда под патронажа на ректора доц. д-р Добри Ярков.

Ръкописите от Конференцията ще бъдат публикувани след окончателното им оформяне и представяне до 30 ноември в Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, в Trakia Journal of Sciences, в суплемент на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine под формата на оригинални научни статии.

Коментари към новината

Още новини от Образование