Новини от област Стара Загора и България

Съдът отмени решението на РИК-Стара Загора за листата на "Демократична България"

Съдът отмени решението на РИК-Стара Загора за листата на Демократична България
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Администраетивният съд в Стара Загора излезе с решение по жалбата на коалиция "Демократична България", че отказът листата с кандидати за депутати на коалицията да бъде регистриран за предстоящите парламентарни избори на 14 ноември, е незаконосъобразен.

С решението си Административният съд изпраща преписката на Районна избирателна комисия – Стара Загора за разглеждане и ново произнасяне по подаденото с рег. № 27/ 12.10.2021 г. предложение за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция „Демократична България – Обединение“ за 27-ми изборен район – Старозагорски, при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

До решението се стигна след едночасово съдебно заседание, в което състав на Административния съд изслуша аргументите както на РИК - Стара Загора, така и на жалбоподателите от "Демократична България". Крайното решение, което не подлежи на обжалване, беше публикувано на сайта на съда около 6 часа по-късно.

Част от решението на съда казва следното:

"Съдът приема, че фактически, правно и доказателствено необоснован е направеният от РИК – Стара Загора извод, че „липсват валидно подписани“ Предложение (Приложение №73-НС) и пълномощно на приносителите от А.П.А.и Х.Л.И., в качеството им на представляващи Коалиция „Демократична България – Обединение“, предвид наличието на представени от Коалиция „Демократична България – Обединение“ и съотв. получени от РИК – Стара Загора на технически носител документи в електронна форма /Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК (Приложение № 73-НС) и пълномощното по чл.255, ал.1, т.6 от ИК/, при подписване на съдържащите се в електронните документи електронни изявления с КЕП от представляващите Коалиция „Демократична България – Обединение“ лица.

Съответно в нарушение и при неправилно приложение на закона е прието, че представените с рег. № 27, в 16.15ч на 12.10.2021г. електронни документи, не съответстват на законово регламентираните изисквания за форма, респ. че е налице несъответствие по см. на чл. 258, ал.2 от ИК, като материалноправно основание да бъде постановен отказ за регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция „Демократична България – Обединение“ за 27-ми изборен район – Старозагорски за изборите за народни представители на 14.11.2021г. приетата от РИК – Стара Загора недопустимост за подаване на подписани с КЕП документи във връзка с регистрацията на кандидатските листи, основана на неправилно тълкуване и прилагане на действащата нормативна регламентация, се нарушават и основни правни принципи и необосновано се засягат основни конституционни права.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че жалбата е основателна. Оспореното Решение № 51-НС от 12.10.2021г. на Районна избирателна комисия – Стара Загора, като постановено в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона, следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

При прилагането на чл.173, ал.2 от АПК, преписката следва да бъде изпратена на РИК – Стара Загора, за разглеждане и ново произнасяне по подаденото Предложение по чл.255, ал.1 от ИК от А.П.А.и Х.Л.И., в качеството им на представляващи Коалиция „Демократична България – Обединение“, за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция „Демократична България – Обединение“ за двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., при спазване на дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

Коментари към новината

Още новини от Политика