Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Европейски дни "Еразъм" 2021 в Тракийския университет

Европейски дни Еразъм 2021 в Тракийския университет
Divident.€U Divident.€U

За поредна година ЕК провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Тракийски университет - Стара Загора се включва в инициативата с Отворени врати „Еразъм+ 2021“, които се провеждат на 14 и 15 октомври 2021 г. по основни звена и отдели.

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ на Ректората представят на студентите широките възможности, които дава програмата. А именно – надграждане на знанията и обмяна на опит с чуждестранни университети, летни практики и стажове. В центъра на вниманието на разяснителната кампания са първокурсници, които проявиха сериозен интерес към чуждестранните учебни институции и финансово обезпечената възможност да пътуват по света, за да научат повече.

Мобилности по програмата Еразъм могат да бъдат осъществени, както от студенти и докторанти, така и от преподаватели.

Коментари към новината

Още новини от Образование