Новини от област Стара Загора и България

На извънредна сесия в Стара Загора

Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект в ковид отделение

Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект в  ковид отделение
Divident.€U Divident.€U

Общинските съветници с пълно единодушие дадоха съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“. Това стана на извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. 

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. За ремонта на старозагорското здравно заведение са предвидени близо 244 000 лева.

По време на днешното извънредно заседание на местния парламент беше подкрепено с 42 гласа „За“ възлагането на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Извънредната сесия на Общински съвет се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.

Коментари към новината

Още новини от Общество