Новини от област Стара Загора и България

Община Казанлък започва ремонти на четвъртокласната пътна мрежа

487 30/09/2021 10:32 Строителство Пътища
Община Казанлък започва ремонти на четвъртокласната пътна мрежа
Divident.€U Divident.€U

Ще бъдат преасфалтирани близо 9 000 кв. м пътища между селата на стойност 200 000 лева

В община Казанлък започват ремонти на четвъртокласната пътна мрежа. Решението за ремонтите беше взето днес единодушно на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък, което се проведе онлайн.

За целта ще бъдат инвестирани 200 000 лева с ДДС. Прогнозната количествено-стойностна сметка обхваща ремонт на 8 880,00 кв.м. пътища между населените места в Казанлъшко. Сметката е изготвена от нарочна комисия, назначена със заповед на кмета на Община Казанлък, след извършване на оглед, отбелязване и мерене на място.

След одобрението на общинските съветници днес, в зависимост от метеорологичните условия, започва преасфалтиране на следните участъци по пътища:

Ø Път Казанлък - Розово от разклона към летище, 1 332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС;

Ø Път Ръжена – Кънчево - Розово-Бузовград - Горно Черковище, 4 440,00 кв.м. на стойност 100 000 лв. с ДДС;

Ø Път ІІ-56 - Шейново - Крън - Енина - Горно Изворово , 1 776,00 кв.м. на стойност 40 000,00 лв. с ДДС;

Ø Път ІІ-56 – Ясеново, 1 332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС.

Ремонтните дейности по четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък трябва да приключат до края на календарната 2021 година.

Коментари към новината

Още новини от Строителство