Новини от област Стара Загора и България

Безработицата в Старозагорска област остава под средната за страната

Безработицата в Старозагорска област остава под средната за страната
Divident.€U Divident.€U

С най-висока безработица са Николаево и Братя Даскалови

Равнището на безработица в област Стара Загора през август е 4,1% при 4,9% за страната. Намалението на безработните спрямо предходния месец е с 0,1%, съобщават от Бюрото по труда в Стара Загора.
Спрямо същия месец на миналата година равнището на безработица в областта е намаляло с 2,7%.

През месец август 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 614 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 498 души, по мерки за заетост 6, по програми за заетост са постъпили на работа 10 души и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 100 души.

115 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 197 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.
През август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 643 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 152 свободни работни места.

В края на август броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 052, като спрямо предходния месец е отчетено намаление със 159 души.
С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 3,1%, а с най-високо – общините Николаево – 36%. и Братя Даскалови – 25,1%.
Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество